Omgevingsvergunning 27 december 2023

Ingediende aanvragen omgevingsvergunningen

Het indienen van bezwaren hiertegen is nog niet mogelijk.

De Kwakel

 • Z2023-00000685, Boterdijk 120, Het bouwen van een nieuwe woning (Ingediend op 07-12-2023);
 • Z2023-00000695, Vuurlijn 76, Het omzetten van een bedrijfswoning naar een plattelandswoning met mantelzorg (Ingediend op 11-12-2023);
 • Z2023-00000704, Dwarsweg 18, Het verleggen van een watergang (Ingediend op 13-12-2023);
 • Z2023-00000711, UHN00B 10968 naast Burgemeester Brautigamlaan 76, het bouwen van een appartement (Ingediend op 14-12-2023);
 • Z2023-00000717, Hoofdweg 4, Het opslaan van gemotoriseerde machines en werkmaterieel (Ingediend op 18-12-2023).

Uithoorn

 • Z2023-00000688, Amsteldijk-Noord 31, Het bouwen van een overkapping (Ingediend op 09-12-2023);
 • Z2023-00000690, Vuurlijn 30a, Het vervangen van een meetpaal KB (Ingediend op 11-12-2023);
 • Z2023-00000692, Vuurlijn 15, Het vervangen van een meetpaal KB (Ingediend op 11-12-2023);
 • Z2023-00000697, Grevelingen 19, Het wijzigen van een kozijn (Ingediend op 12-12-2023);
 • Z2023-00000712, UHN00B 8367 nabij Chemieweg, Het graven en dempen van water (Ingediend op 14-12-2023);
 • Z2023-00000726, Rode Klaver 57, Het realiseren van een mantelzorgwoning (Ingediend op 19-12-2023);
 • Z2023-00000727, Grote Lijster 1, Het realiseren van woningen met zorg (Ingediend op 19-12-2023).

Vergunningvrij / Ingetrokken aanvragen

De Kwakel

 • Z2023-00000496, Drechtdijk 49a, het kappen van 1 treurwilg en 3 doorgeschoten knotwilgen (vergunningvrij, verzonden 14-12-2023).

Uithoorn

 • Z2023-00000631, Dwarsweg 18, het aanpassen van de watervergunning (ingetrokken 28-11-2023);
 • Z2023-00000655, Koekoek 4, het plaatsen van een airco-unit in het achtererfgebied (vergunningvrij, verzonden 18-12-2023).

Verleende omgevingsvergunningen (regulier)

Tegen de afgifte van deze vergunningen kunt u wel bezwaar maken. 

Uithoorn

 • Z2023-00000588, Haas 72, het realiseren van een dakkapel (verzonden 14-12-2023);
 • Z2023-00000452, Schans 1, het uitvoeren van diverse wijzigingen voor een nieuwe winkelfunctie (verzonden 19-12-2023);
 • Z2023-00000129, Dorpsstraat 33-35-37, het renoveren en uitbreiden van de bestaande bebouwing (verzonden 20-12-2023).

Ingediende aanvragen overige vergunningen

Het indienen van bezwaren hiertegen is nog niet mogelijk.

De Kwakel

 • 2023-114215, Drechtdijk 21 aanvraag incidentele festiviteit “themafeest” van 21.00 tot 01.00 uur op 24 december 2023 (ontvangen 7-12-2023).

Uithoorn

 • 2023-114755, Randhoornweg 100 aanvraag voor het organiseren van een evenement “Sport & Spel weekend” van 28 t/m 30 juni 2023 (ontvangen 9-12-2023);
 • 2023-114676, Schans 32 aanvraag (verlenging) exploitatievergunning horecabedrijf (ontvangen 8-12-2023);
 • 2023-114810, Koningin Julianalaan 20, aanvraag incidentele festiviteit (Themafeest met Dj) van 20.00 t/m 01.00 uur op 24 december 2023 (ontvangen 10-12-2023);
 • 2023-115574, Koningin Julianalaan 20, aanvraag incidentele festiviteit “besloten oudejaarsfeest met DJ en zanger” van 21.00 t/m 01.00 uur op 31 december 2023 (ontvangen 13-12-2023).

Verleende vergunningen

Tegen de afgifte van deze vergunningen kunt u wel bezwaar maken. 

De Kwakel

 • 2023-097026, Dorpsplein 2a, tijdelijke exploitatievergunning horecabedrijf (terras) (verzonden op 14-12-2023).

Uithoorn

 • 2023-112406, Cort van der Lindenplein 7, exploitatievergunning horecabedrijf (verzonden op 14-12-2023);
 • 2023-102070, Amsteldijk Zuid 253, evenementenvergunning voor de Nieuwjaarsduik op 1 januari 2024 (08-12-2023); 
 • 2023-112406, Willem-Alexanderpoort 62-64, exploitatievergunning horecabedrijf (verzonden op 20-12-2023);
 • 2023-112595; Koningin Julianalaan 20, aanwezigheidsvergunning voor het plaatsen van 2 kansspelautomaten voor het jaar 2024 (verzonden 20-12-2023).

Overige bekendmakingen

De Kwakel

 • 2023-114215, Drechtdijk 21 kennisgeving incidentele festiviteit “themafeest” van 21.00 tot 01.00 uur op 24 december 2023 (verzonden 13-12-2023);
 • 2023-114810, Koningin Julianalaan 20, Kennisgeving incidentele festiviteit (Themafeest met Dj) van 20.00 t/m 01.00 uur op 24 december 2023 (verzonden 14-12-2023);
 • 2023-115574, Koningin Julianalaan 20, kennisgeving incidentele festiviteit “besloten oudejaarsfeest met DJ en zanger” van 21.00 t/m 01.00 uur op 31 december 2023 (verzonden 18-12-2023).