Omgevingsvergunning 13 december 2023

Ingediende aanvragen omgevingsvergunningen

Het indienen van bezwaren hiertegen is nog niet mogelijk.

De Kwakel

 • Z2023-00000631, Dwarsweg 18, watervergunning (ontvangen 24-11-2023);
 • Z2023-00000685, Boterdijk 120, Bouwen woning (ontvangen 7-12-2023).

Uithoorn

 • Z2023-00000653, Boterdijk 19, Afdak bij garage (ontvangen 02-12-2023);
 • Z2023-00000673, Sportlaan 15, Het gebruiken van de inrit van het oude Connexxionterrein (ontvangen 05-12-2023);
 • Z2023-00000662, J.A. van Seumerenlaan 7, Het plaatsen van gevelreclame (ontvangen 04-12-2023);
 • Z2023-00000657, Rosmarijn 48, Het beginnen van een B&B (ontvangen 04-12-2023);
 • Z2023-00000655, Koekoek 4, Het plaatsen van een airco (ontvangen 06-12-2023).

Buiten behandeling/ Geweigerde aanvragen omgevingsvergunningen

Tegen het buiten behandeling stellen van de aanvraag of het weigeren van de aanvraag om kunt u wel bezwaar maken. 

De Kwakel

 • Z2023-00000405, Steenwijkerveld 24, tijdelijk wijzigen van gebruik (geweigerd 30-11-2023).

Verlengen beslistermijn

Op grond van artikel 3.9, tweede lid van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) verlengt het college van burgemeester en wethouders voor onderstaande aanvraag om een omgevingsvergunning de beslistermijn met zes weken:

Uithoorn

 • Z2023-00000368, Staringlaan 1, Plaatsen dakkapel (verzonden 29-11-2023).

Verleende omgevingsvergunningen (regulier)

Tegen de afgifte van deze vergunningen kunt u wel bezwaar maken. 

De Kwakel


•    Z2023-00000382, Seringenlaan 7, uitbreiding 3 verschillende woningen (verzonden 30-11-2023).

Ingediende aanvragen overige vergunningen

Het indienen van bezwaren hiertegen is nog niet mogelijk.

Uithoorn

 • 2023-110404, Randhoornweg 33 aanvraag vergunning voor het organiseren van een 50 jarige jubileum van 13 t/m 14 juni 2024 (ontvangen 23-11-023);
 • 2023-110969, Briandflat/Schumanflat aanvraag voor het plaatsen van diverse objecten voor onderhoud en schilderwerkzaamheden van 4 december 2023 t/m 22 december 2023 (ontvangen 27-11-2023);
 • 2023-112595,  Koningin Julianalaan 20 aanvraag het aanwezig hebben van 2 kansspelautomaten (ontvangen 1-12-2023);
 • 2023-112432, Willen-Alexanderpoort 62 aanvraag (verlenging) alcoholwetvergunning (ontvangen 30-11-2023);
 • 2023-112406, Willem-Alexanderpoort 62 aanvraag (verlenging) exploitatievergunning horecabedrijf (ontvangen 30-11-2023);
 • 2023-113078, Amstelplein 30 aanvraag (verlenging) exploitatievergunning horecabedrijf (ontvangen 4-12-2023);
 • 2023-113442, Vuurlijn 78 aanvraag evenement voor het organiseren van een eindexamen gala op 19 april  2024 (ontvangen 5-12-2023).

Verleende vergunningen

Tegen de afgifte van deze vergunningen kunt u wel bezwaar maken. 

Uithoorn

 • 2023-098450, Koningin Julianalaan 16, aanwezigheidsvergunning voor het plaatsen van 2 kansspelautomaten voor het jaar 2024 (verzonden 28-11-2023);
 • 2023-101578, Prinses Christinalaan 120, evenementenvergunning Lustrumfeest Wijzer aan de Amstel op 8 december 2023 (verzonden 29-11-2023);
 • 2023-110969, Briandflat/Schumanflat vergunning voor het plaatsen van diverse objecten voor onderhoud en schilderwerkzaamheden van 4 december 2023 t/m 22 december 2023 (verzonden 6-12-2023).

Overige bekendmakingen

De Kwakel

 • 2023-103445, Drechtdijk 21, incidentele festiviteit op 2 december 2023 (verzonden 27-11-2023);
 • 2023-103441, Drechtdijk 21, incidentele festiviteit op 29 december 2023 (verzonden 8-12-2023).

Uithoorn

 • 2023-064996, Amsteldijk-Nood 1, verklaring van geen bezwaar voor het organiseren van een herdenkingsplechtigheid op 4 mei 2024 (verzonden 5-12-2023).