Restafval

Restafval is het afval dat u niet gescheiden kunt inleveren. U kunt het kwijt in de ondergrondse containers of mini-container.

Restafval is al het afval dat:

  • Niet apart kan worden ingeleverd als grondstof (op het Scheidingsdepot, of in andere containers);
  • Wel in de ondergrondse restafvalcontainer past.