Afval scheiden

We willen zoveel mogelijk afval scheiden zodat we grondstoffen opnieuw kunnen gebruiken. Dit heeft een gunstig effect op de Co2-uitstoot en de afvalstoffenheffing. Helpt u mee?

Welk afval waar

Afval uitsluitend in daartoe bestemde container (dan wel depot) of volgens afspraak aanbieden. Voor verkeerd aangeboden afval krijgt u een boete! 

We zamelen de volgende grondstoffen apart in:

 • GFT betekent: groente-, fruit- en tuinafval. Het kan in de minicontainer met groen deksel. Voor meer informatie kijkt u op Groente- fruit- en tuinafval (GFT). Grof tuinafval brengt naar de tuingroendepots.
 • Takken worden 2x per jaar gratis opgehaald (per wijk zijn er twee takkendagen, een in mei en een in oktober) als u ze tijdig aanmeldt. Zie: Groente- fruit- en tuinafval (GFT)). In het najaar staan er ook bladkorven. Zelf composteren kan natuurlijk ook.
 • PMD (plastic- en metalen verpakkingen en drankenkartons) gaan in de minicontainers met oranje deksel of in de ondergrondse PMD-containers. Op de meeste plastic flesjes zit statiegeld.
 • Papier en karton gaat in de minicontainers met blauw deksel of in de ondergrondse papiercontainers. Karton graag plat en klein maken, zodat de container niet verstopt raakt.
 • Onder andere bij winkels vindt u ondergrondse containers voor textiel en glas. Lever het apart in zodat het kan worden hergebruikt of gerecycled!
 • Batterijen kunt u inleveren bij de winkels waar u ze kunt kopen, maar ook op het scheidingsdepot.
 • Voor de gratis reparatie van apparaten kunt u terecht bij repaircafeuithoorn.nl. Goed werkende elektrische apparaten en andere spullen kunnen voor hergebruik naar kringloopwinkel Ceres (ophalen is ook mogelijk). 
 • Als u een nieuw elektrisch apparaat koopt, kunt u het oude apparaat inleveren bij de winkelier. Bij bezorging kunt u het oude apparaat laten meenemen. 
 • Afval, dat niet apart als grondstof kan worden ingeleverd, maar wel waardevol is om te recyclen, zoals (kleine, elektronische) apparaten, frituurvet en plastic voorwerpen, hout, metaal etc. ontvangen wij graag op het scheidingsdepot
 • Koelkasten en vriezers bevatten gevaarlijke stoffen. Voor € 11,15 haalt de gemeente ze op. Andere apparaten halen wij niet op, omdat waardevolle grondstoffen dan verloren gaan in het grof restafval, dat verbrand wordt.
 • Verder kunt u denken aan ‘afval-preventie’ bij het kopen van artikelen.
 • Alleen wat overblijft is restafval en gaat in de daarvoor bestemde ondergrondse containers. Lintbebouwing heeft een minicontainer met grijs deksel. Restafval wordt verbrand. 
Scheidingsdepot


Inwoners van Uithoorn en De Kwakel kunnen hun grof afval naar het scheidingsdepot brengen. U kunt hier niet terecht voor bedrijfsafval.