Afval scheiden

We willen zoveel mogelijk afval scheiden zodat we grondstoffen opnieuw kunnen gebruiken. Dit heeft een gunstig effect op de Co2-uitstoot en de afvalstoffenheffing. Helpt u mee?

Afvalkalender


Op de Afvalkalender per wijk staat de wijkindeling en u ziet u per wijk wanneer de verschillende minicontainers geleegd worden. Ook de takkendagen staan erop. U kunt de afvalkalenders uitprinten door op het print-icoontje rechtsonder elke pagina te klikken. 

Welk afval waar

Afval uitsluitend in daartoe bestemde container (dan wel depot) of volgens afspraak aanbieden. Voor verkeerd aangeboden afval krijgt u een boete! 

We zamelen de volgende grondstoffen apart in:

 • GF-/restafval betekent: groente-, fruit- en restafval. Overal staan ondergrondse containers voor gf-/restafval, behalve bij lintbebouwing.
 • Tuinafval hoort niet bij het restafval. U brengt tuinafval naar de tuingroendepots. Takken worden 2x per jaar gratis opgehaald (zie afvalkalender). In het najaar staan er ook bladkorven. Zelf GFT composteren kan natuurlijk ook.
 • PMD (plastic- en metalen verpakkingen en kartonnen drankverpakkingen) gaan in minicontainers (met oranje deksel), zakken of ondergrondse containers (bij winkelcentra en hoogbouw). Op alle plastic flesjes onder de 1 liter komt vanaf zomer 2021 statiegeld, tot die tijd mogen alle plastic flesjes in de PMD container.
 • Batterijen kunt u apart verzamelen in een batterijbox. Inleveren kan in veel winkels waar u ze kunt kopen, in de rode batterijboxen op straat of breng ze naar het scheidingsdepot.
 • In de gemeente vindt u veel glas- en textielbakken. Gooi het niet bij het restafval. Glas kan uitstekend worden gerecycled. U mag de doppen laten zitten. Met uw textiel ondersteunt u goede doelen.
 • Als u een nieuw elektrisch apparaat koopt, kunt u het oude apparaat inleveren bij de winkelier. Bij bezorging kunt u het oude apparaat laten meenemen. 
 • Goed werkende elektrische apparaten en andere spullen kunnen voor hergebruik worden ingeleverd bij kringloopwinkel Ceres (ophalen is ook mogelijk). 
 • Papier kunt u kwijt in de vele papiercontainers in de gemeente. Laagbouwwoningen hebben een minicontainer met blauw deksel. 
 • Afval, dat niet apart als grondstof kan worden ingeleverd, maar wel waardevol is om te recyclen, zoals (kleine, elektronische) apparaten, frituurvet en plastic voorwerpen, hout, metaal etc. ontvangen wij graag op het scheidingsdepot. Voor € 10,90 haalt de gemeente uw koelkast of vriezer op.
 • Voor de gratis reparatie van apparaten kunt u terecht bij Repair Café
 • Verder kunt u denken aan ‘afval-preventie’ bij het kopen van artikelen. 
Scheidingsdepot


Inwoners van Uithoorn en De Kwakel kunnen hun grof afval naar het scheidingsdepot brengen. U kunt hier niet terecht voor bedrijfsafval.