Starterslening aanvragen

De Starterslening overbrugt het verschil tussen de koopsom van uw woning en het maximale bedrag dat u bij de bank kunt lenen. U neemt hiervoor contact op met de gemeente.

Starterslening aanvragen 

Wat is een starterslening

U wilt voor het eerst een woning kopen, maar de woonlasten zijn te hoog voor uw inkomen. U komt mogelijk in aanmerking voor een Starterslening. De Starterslening van maximaal €35.000, overbrugt het verschil tussen de koopsom van uw woning en het maximale bedrag dat u bij de bank kunt lenen. Naast de Starterslening heeft u dus ook een hypotheek. De rente staat 15 jaar vast. U krijgt de lening voor maximaal 30 jaar. De eerste 3 jaar hoeft u geen rente en aflossing te betalen. 

De belangrijkste voorwaarden starterslening
 • Het is uw eerste koopwoning;
 • Uw hypotheek valt onder de Nationale Hypotheekgarantie (NHG);
 • Aanvrager(s) zijn tussen 21 en 40 jaar oud;
 • U bent verblijfsgerechtigd en u woont gedurende drie jaar direct voorafgaand aan het indienen van de aanvraag minimaal twee jaar aaneengesloten in de Gemeente Uithoorn.
Zo vraagt u een starterslening aan 
Bezwaar en beroep

U kunt bezwaar maken tegen de beslissing op uw aanvraag. Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank.

Meer informatie 

Voor informatie kunt u telefonisch contact opnemen met mevrouw J. Porsius (0297) 513 111 (ma-di-do 08.30-17.00 uur en woensdag 08.30-13.00 uur) om de voorwaarden voor een toewijzing van een starterslening te bespreken.

Bekijk ook de informatie over de Starterslening op SVn.nl.

AVG

Als u een aanvraag of melding doet, heeft de gemeente uw persoonsgegevens nodig. De gemeente behandelt uw persoonsgegevens zorgvuldig. In de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) staat hoe 

Als u een aanvraag of melding doet, heeft de gemeente uw persoonsgegevens nodig. De gemeente behandelt uw persoonsgegevens zorgvuldig. In de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) staat hoe de gemeente met uw persoonsgegevens moet omgaan.

De belangrijkste regels zijn:

 • De gemeente vraagt alleen om gegevens die nodig zijn voor het afhandelen van uw aanvraag of melding. De gemeente vraagt niet om andere gegevens.
 • De gemeente gebruikt uw gegevens alleen voor het verwerken van uw aanvraag, melding of voor iets wat daar direct mee te maken heeft.
 • De gemeente bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is.
 • De gemeente zorgt ervoor dat uw persoonsgegevens veilig zijn.
 • Alleen mensen die uw gegevens nodig hebben voor hun werk kunnen ze bekijken.
 • Andere organisaties krijgen uw gegevens alleen als dit wettelijk verplicht is.

Als u hierom vraagt, dan vertelt de gemeente u:

 • Welke gegevens de gemeente over u heeft;
 • Waarvoor deze gegevens nodig zijn;
 • Wat er met uw gegevens gebeurt.

Kloppen uw gegevens niet? Dan kunt u de gemeente vragen om ze te corrigeren.