Melding ongewenst gedrag van verhuurders

Sinds 1 juli 2023 is er de Wet goed verhuurderschap. In deze wet staan regels waar een verhuurder zich aan moet houden. Houdt een verhuurder zich niet aan deze regels, dan kan de gemeente u helpen.

Doe uw melding 

Verzamel alvast de volgende informatie: 

 • uw naam, telefoonnummer en e-mailadres; 
 • gegevens van de verhuurder of de verhuurbemiddelaar waarover u de melding maakt;
 • het adres van de woning die u huurt of wilt huren;
 • een beschrijving van de situatie, eventueel onderbouwd met foto’s of andere bijlagen

U kunt ook anoniem een melding doen.
Als u niet wilt dat de verhuurder weet dat u een melding hebt gedaan, dan kunt u ook anoniem melden. Anoniem melden heeft wel tot gevolg dat wij minder middelen hebben om de overlast aan te pakken: 

 • We kunnen geen aanvullende informatie opvragen
 • We kunnen alleen handhaven als de beschuldiging wordt ondersteund met bewijsmateriaal. 
 • We bouwen een dossier op rondom een adres en gaan op onderzoek uit nadat er meerdere meldingen over dat adres zijn binnengekomen. 

Tip: Wees zo compleet mogelijk als je een anonieme melding doet, inclusief bewijsstukken. 

Wat is de Wet goed verhuurderschap? 

Deze wet beschermt woningzoekenden en huurders tegen ongewenst verhuurgedrag: sinds 1 juli 2023 hebben gemeenten meer mogelijkheden om te handhaven. De gemeente kan optreden tegen particuliere verhuurders, verhuurbemiddelaars en werkgevers die woningen voor buitenlandse werknemers verzorgen. De wet geeft de gemeente niet de bevoegdheid om te handhaven op woningen van woningcorporaties. U kunt wel een melding maken, maar dan wordt u doorverwezen naar de klachtenprocedure van uw verhuurder.

De regels van goed verhuurderschap 

Er zijn regels opgesteld waaraan een verhuurder moet voldoen. Dit zijn de 7 regels van goed verhuurderschap: 

 1. De verhuurder mag de woningzoekende niet discrimineren.
 2. De verhuurder mag de huurder niet bedreigen of bang maken.
 3. De verhuurder mag maximaal 2 maanden kale huur aan borg vragen.
 4. De verhuurder moet een schriftelijk huurcontract maken.
 5. De verhuurder moet huurders goed informeren over:
  - rechten en plichten van de huurder over de woning (die niet in het huurcontract staan)
  - de hoogte van de borg en wanneer huurders die terugkrijgen als het huurcontract stopt
  - contactinformatie waar de huurder de verhuurder kan bereiken
  - informatie van het meldpunt ongewenst verhuurgedrag
  - de servicekosten: verhuurders moeten een compleet overzicht van de kosten laten zien
 6. De verhuurder rekent alleen servicekosten die in de wet staan (Burgerlijk Wetboek artikel 259 en 261 van boek 7).
 7. De verhuurbemiddelaar mag geen bemiddelingskosten aan de huurder vragen. 

  Als het gaat om buitenlandse werknemers, dan gelden ook de volgende regels: 
 8. De huurovereenkomst staat los van de werkovereenkomst
 9. De huurder wordt schriftelijk geïnformeerd in een taal die de huurder begrijpt. Vindt u dat uw verhuurder zich niet aan de regels houdt, dan kunt u hier een melding maken. 

Meldingswaardige voorbeelden 

In de volgende gevallen kan de gemeente optreden en heeft het zin om een melding te doen. 

Discriminatie 

 • de verhuurder of verhuurbemiddelaar heeft geen goede verhuurprocedure ingericht die discriminatie voorkomt;
 • u vindt dat de verhuurder geen goede redenen heeft om niet aan u te huren en u vermoedt dat u bent gediscrimineerd.

Intimidatie 

 • als u bent geïntimideerd en zich daarom heeft teruggetrokken uit de verhuurprocedure; 
 • als u wordt geïntimideerd om geen melding te maken van achterstallig onderhoud of andere onjuistheden.

Te hoge waarborgsom 

De waarborgsom is hoger dan twee keer de kale huurprijs. 
De gemeente kan uw verhuurder niet dwingen de waarborgsom terug te betalen op grond van de Wet goed verhuurderschap. Het Juridisch Loket; kan u daar wel bij helpen. 

De huurovereenkomst staat niet op schrift. 

Een verhuurder of verhuurbemiddelaar is vanaf 1 juli 2023 verplicht om u een schriftelijke huurovereenkomst te geven. Als u die niet heeft, kunt u dat melden. 

De verhuurder heeft u niet volledig en schriftelijk geïnformeerd 

De verhuurder is verplicht u over de volgende zaken te informeren: 
•    uw rechten en plichten bij de huur van de woning;
•    de hoogte van de waarborgsom, de wijze waarop en de termijn waarbinnen u die terugkrijgt als het huurcontract stopt;
•    de contactgegevens van een contactpunt waar u terecht kunt bij zaken die het gehuurde betreffen;
•    contactinformatie van het meldpunt van de gemeente;
•    uw betalingsverplichting van de servicekosten met een volledige kostenspecificatie.
De rechten en plichten van de huurder die al in de huurovereenkomst staan, zijn uitgezonderd van de informatieplicht. Die informatie hoeft dus niet opnieuw te worden verstrekt.

De verhuurder heeft oneigenlijke servicekosten in rekening gebracht

Verhuurders en verhuurbemiddelaars mogen geen oneigenlijke servicekosten in rekening brengen

Verhuurbemiddelaar mag geen kosten in rekening brengen bij zowel de verhuurder als de huurder

Het is niet toegestaan dat verhuurbemiddelaars kosten in rekening brengen bij de verhuurder en de huurder. Als de verhuurbemiddelaar door de verhuurder is gevraagd om een woning te verhuren, dan mag hij alleen kosten bij de verhuurder in rekening brengen. Als de verhuurderbemiddelaar ten onrechte kosten bij u in rekening heeft gebracht, doe dan een melding.

De huurovereenkomst is niet afzonderlijk van de arbeidsovereenkomst vastgelegd 

Na 1 juli 2023 mogen het huurcontract en het arbeidscontract van arbeidsmigranten niet meer aan elkaar gekoppeld worden.

De informatievoorziening is niet in begrijpelijke taal voor de huurder 

De huurder moet weten wat zijn rechten en plichten zijn als de huurovereenkomst wordt getekend. Dit verplicht de verhuurder informatie over de rechten en plichten te verstrekken in een taal die de huurder / arbeidsmigrant kan begrijpen. Dit geldt niet voor de huurovereenkomst, die mag voor arbeidsmigranten in het Nederlands worden opgesteld. 
Voor huurovereenkomsten die zijn afgesloten voor 1 juli 2023, moet vanaf 1 oktober 2023 informatie over rechten en plichten in begrijpelijke taal worden verstrekt. 

Wat kan de gemeente doen?

De gemeente controleert en beoordeelt de melding. De gemeente pakt meldingen van ernstige situaties en meldingen met goede informatie altijd op. Als de melding anoniem is en niet compleet, kan de gemeente de melding niet controleren of oplossen en zal een dossier worden gemaakt. 

Als de gemeente voldoende bewijs heeft van een overtreding, dan zal de verhuurder verplicht worden om de woning volgens de regels te verhuren. Als de verhuurder niet meewerkt, kan de gemeente een boete opleggen. 
In sommige gevallen is de gemeente niet bevoegd om te handhaven. De gemeente zal u dan wel hulp bieden bij het vinden van een instantie die u verder kan helpen. In sommige gevallen is de Huurcommissie, het Juridisch Loket of de anti-discriminatievoorziening de aangewezen instantie om de melding op te pakken.

Contact

Heeft u vragen over het meldformulier of over het meldpunt, bel dan: (0297) 513 111.