Definitieve uitslag Tweede Kamerverkiezingen 2021

Bij de Tweede Kamerverkiezing in Uithoorn is door 82% van de kiesgerechtigde inwoners een stem uitgebracht.

Definitieve uitslag Tweede Kamerverkiezingen 2021 Uithoorn

Processen verbaal ingevuld door het briefstembureau (E-1 en E2)

Model E-1 is het model voor het proces-verbaal van de vooropening, model E-2 is het model voor het proces-verbaal voor de stemopneming (de telling).

Proces verbaal Model II

​​​​​Het proces verbaal Model II bestaat uit verschillende bestanden. Het raamwerk van het proces verbaal met daarin de totalen per kandidaat. En de handmatig door de telteams ingevulde aantallen per kandidaat per stembureau.

In de detailgegevens van de verkiezingsuitslag staan alle uitslagen op kandidaats- en stembureauniveau. In het verslag controletelling leest u de controletelling die is uitgevoerd op basis van een controleprotocol.