6 CSV-bestand met alle uitslagen op kandidaats-, stembureau- en gemeenteniveau