Filmopnamen maken

Het is verboden op straat te filmen voor een film of televisieprogramma. Voor het maken van filmopnamen vraagt u een ontheffing aan bij de gemeente.

Vergunningen en ontheffing aanvragen

Met het Aanvraagformulier filmopnamen (pdf, 89 kB) vraagt u een vergunning aan of doet u een melding voor het maken van filmopnamen.
Hou er rekening mee dat u meerdere vergunningen nodig kunt hebben. U heeft bijvoorbeeld verschillende vergunningen nodig voor het neerzetten van grote objecten of voor verkeersmaatregelen.

Voor het maken van filmopnamen vraagt u 8 weken voor u begint de ontheffing aan.

Kosten

Voor het in behandeling nemen van de aanvraag verwijzen u naar de Algemene legesverordening 2024 op Overheid.nl.

Bezwaar & beroep

U kunt bezwaar maken tegen de beslissing op uw aanvraag voor een vergunning. Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank.

AVG

Als u een aanvraag of melding doet, heeft de gemeente uw persoonsgegevens nodig. De gemeente behandelt uw persoonsgegevens zorgvuldig. In de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) staat hoe de gemeente met uw persoonsgegevens moet omgaan.

De belangrijkste regels zijn:

  • De persoonsgegevens waar de gemeente om vraagt, zijn nodig voor het afhandelen van uw aanvraag of melding.
  • De gemeente registreert en verwerkt uw gegevens op een veilige, vertrouwelijke en zorgvuldige manier.
  • De gemeente gebruikt uw gegevens alleen voor het verwerken van uw aanvraag of melding (of voor iets wat daar rechtstreeks verband mee heeft).
  • Uw persoonsgegevens blijven niet langer bewaard dan nodig is voor het verwerken van uw aanvraag of melding.
  • Andere organisaties krijgen uw gegevens alleen als dit wettelijk verplicht is.
  • Als u hierom vraagt, dan vertelt de gemeente u waarvoor de gegevens nodig zijn en wat ermee gebeurt.