Alcohol schenken en verkopen

Als u als ondernemer alcoholische dranken wilt schenken of verkopen, dan heeft u een alcoholvergunning nodig. Vraag de vergunning aan bij de gemeente.

Een ondernemer moet een alcoholwetvergunning hebben om alcoholische dranken te schenken. De vergunning vraagt u aan bij de gemeente. 

Aanvraag vergunning alcoholwet

U moet een alcoholwetvergunning aanvragen als: 

 • U een bedrijf start, verhuist of overneemt waar u alcohol wilt schenken of verkopen.
 • Het bedrijf (bouwtechnisch) verandert.
 • De ondernemingsvorm verandert (bijvoorbeeld: uw eenmanszaak wordt een bv)

In de alcoholwetvergunning staan regels. Als u zich niet aan deze regels houdt, kan de gemeente u een boete geven of uw vergunning schorsen voor maximaal 12 weken. Ook kan de gemeente uw vergunning helemaal intrekken. 

De regels zijn onder andere: 

 • Leidinggevenden moeten 21 jaar of ouder zijn.
 • Leidinggevenden mogen geen strafblad hebben.
 • Leidinggevenden moeten een verklaring sociale hygiëne hebben.
 • De vergunning is onbeperkt geldig totdat het horecabedrijf verandert van naam, rechtsvorm of eigenaar.

Drie soorten alcoholwetvergunningen  

 • Alcoholwetvergunning voor horecabedrijven, zoals restaurants en café's.
 • Alcoholwetvergunning voor slijterijen.
 • Alcoholwetvergunning voor paracommerciële instellingen, zoals buurthuizen en (sport)kantines.

Meerdere vergunningen aanvragen of meldingen doen

Heeft u vragen of wilt u een afspraak maken dan kunt u contact opnemen via gemeente@uithoorn.nl of telefoon 0297-513111. 

De gemeente beslist binnen 8 weken na ontvangst van uw aanvraag. Deze termijn mag de gemeente eenmaal verlengen. Gaat het om een alcoholwetvergunning voor een buurthuis of kantine? De gemeente beslist dan binnen 6 maanden na ontvangst op uw aanvraag.

U levert bij de aanvraag de volgende bijlagen aan:

 • Een recent uittreksel van de Kamer van Koophandel
 • Een geldige Verklaring Sociale hygiëne van alle op de vergunning genoemde personen
 • Een geldige Verklaring Sociale hygiëne van de personen die genoemd worden in een bepaalde rechtsvorm (zoals eenmanszaak of BV)
 • Een kopie van een geldig legitimatiebewijs van elke leidinggevende
 • Een geldige Verklaring Sociale hygiëne of geldig Diploma Sociale Hygiëne van elke leidinggevende 

U kunt bezwaar maken tegen de beslissing op uw aanvraag. Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank.

Als u een aanvraag of melding doet, heeft de gemeente uw persoonsgegevens nodig. De gemeente behandelt uw persoonsgegevens zorgvuldig. In de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) staat hoe de gemeente met uw persoonsgegevens moet omgaan.

De belangrijkste regels zijn:

 • De persoonsgegevens waar de gemeente om vraagt, zijn nodig voor het afhandelen van uw aanvraag of melding.
 • De gemeente registreert en verwerkt uw gegevens op een veilige, vertrouwelijke en zorgvuldige manier.
 • De gemeente gebruikt uw gegevens alleen voor het verwerken van uw aanvraag of melding (of voor iets wat daar rechtstreeks verband mee heeft).
 • Uw persoonsgegevens blijven niet langer bewaard dan nodig is voor het verwerken van uw aanvraag of melding.
 • Andere organisaties krijgen uw gegevens alleen als dit wettelijk verplicht is.
 • Als u hierom vraagt, dan vertelt de gemeente u waarvoor de gegevens nodig zijn en wat ermee gebeurt.