Zorgen of overlast

Maakt u zich zorgen over een persoon of gezin? Of zorgen mensen in de buurt voor overlast? Dan kunt u natuurlijk zelf langsgaan. Om te vragen hoe het gaat. En of u kunt helpen. Neem desnoods iemand mee.

Voelt dat niet veilig? Bedenk dan wie u het best kan helpen.

  • Bel 112 bij een acute noodsituatie.
  • Bel de politie via (0900) 8844 bij een onveilige situatie zonder acute nood. Anoniem melden kan ook via Meld Misdaad Anoniem. Kijk op meldmisdaadanoniem.nl/ hoe dat werkt.
  • Vermoedt u huiselijk geweld op een adres? Of mishandeling van kinderen of ouderen? Bel dan met Veilig Thuis: (0800) 2000, of chat online met een Veilig Thuis-medewerker via veiligthuis.nl
  • Bel bij andere zorgelijke situaties het Meldpunt Zorgwekkend Gedrag: (0800) 1205. Als iemand zich verward of (toenemend) extremistisch gedraagt bijvoorbeeld. Als iemand in een vervuilde woning leeft of aanhoudende (geluids)overlast veroorzaakt.

TIP: Bent u bang dat u de onveiligheid juist erger maakt als u een melding doet? Voor uzelf of voor uw gezin? Bespreek de situatie dan eerst met uw huisarts. Die kan u vertellen wat u het best kunt doen.

Meldpunt Zorgwekkend Gedrag

Als u het Meldpunt Zorgwekkend Gedrag belt, krijgt u een hulpverlener aan de lijn. Deze stelt vragen over de situatie en geeft advies over wat u kunt doen. Als acute hulp nodig is, komt de crisisdienst van de GGD direct in actie. De hulpverlener van het Meldpunt geeft uw melding ook door aan het team Zorg en Veiligheid van de gemeente. 

Team Zorg en Veiligheid

Het Team Zorg en Veiligheid zoekt na de melding contact met de persoon of het gezin en organiseert hulp bij problematische situaties. Zeker als die leiden tot overlast voor hun omgeving. Met onze hulp krijgen mensen weer grip op hun leven en keert de rust in de buurt terug. 

Team Zorg en Veiligheid bestaat uit:

  • Sociaal Team (ST); het team focust op veiligheid binnen een gezin of huishouden;
  • Team Openbare Orde en Veiligheid (OOV), dat zorgt voor veiligheid in de samenleving.