Rampen en crisissen

Bij een ramp of crisis moet de gemeente snel en effectief in actie komen. Het is de taak van de gemeente om haar inwoners zo goed mogelijk te informeren en waar nodig bij te staan.

Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland


De gemeente Uithoorn valt onder de veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland (Aalsmeer, Amstelveen, Amsterdam, Diemen, Ouder-Amstel en Uithoorn). De gemeente is tijdens een crisis verantwoordelijk voor het inrichten van een Lokaal Coördinatie Punt (LCP). Bij een crisis of ramp werkt de gemeente samen met politie, regionale brandweer en geneeskundige hulpverleningsorganisatie in de regio (GHOR).

Risicoprofiel en regionaal crisisplan


Eens in de vier jaar stelt de veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland een actueel risicoprofiel en een regionaal crisisplan op. Deze plannen bevatten onder meer een inventarisatie van de risico’s. Ook beschrijft het de organisatie (verantwoordelijkheden, taken en bevoegdheden) die bij rampen en crises in werking treedt.

Risicokaart


De provincie Noord-Holland heeft een risicokaart  samengesteld. Dit is een overzicht van alle locaties met een zeker veiligheidsrisico’s. Bijvoorbeeld waar de bedrijven staan die werken met grote hoeveelheden chemische stoffen of waar zich LPG-tankstations bevinden.

Handelen bij rampen


Rampen vallen niet te plannen. Voorbereidingen wel. De belangrijkste tip luidt: denk vooruit! Op Wat doe je leest u wat u moet doen als zich een noodsituatie voordoet en vindt u tips voor de minder zeldzame situaties, zoals brand of een verkeersongeval.