Uittreksel of afschrift van de burgerlijke stand aanvragen

U kunt onderstaande akte(n) aanvragen. Let op: de gebeurtenis (een geboorte, een overlijden, een huwelijk, een registratie of beëindiging van een partnerschap) moet hebben plaatsgevonden in de gemeente Uithoorn. 

Uittreksel of afschrift via DigiD aanvragen

Maak een afspraak

Dit kan als onderstaande gebeurtenis heeft plaatsgevonden in de gemeente Uithoorn:

  • Geboorteakte
  • Overlijdensakte
  • Huwelijksakte
  • Echtscheidingsakte
  • Akte van partnerschapsregistratie
  • Akte van beëindiging partnerschap

Voor het aanvragen van een (meertalig) uittreksel of afschrift uit de burgerlijke stand betaalt u:
 
€ 16,60 (tarief 2024) 

De gemeente betaalt u dit bedrag niet terug als blijkt dat de gebeurtenis niet heeft plaatsgevonden in Uithoorn.

U betaalt het uittreksel of afschrift online bij de aanvraag. De gemeente stuurt het afschrift binnen 3 werkdagen per post naar u op. 

Om een uittreksel of afschrift aan te vragen, heeft u nodig:

  • Uw geldige identiteitsbewijs

Wilt u een afschrift voor iemand anders aanvragen? Dan neemt u ook mee:

  • Een schriftelijke machtiging
  • Een kopie van het geldige identiteitsbewijs van de persoon voor wie u de aanvraag doet. 

U betaalt het afschrift contant of met pin aan de balie. Het afschrift krijgt u meteen mee.