Klimaatadaptatie

Het klimaat verandert. Deze verandering brengt hevige regenbuien, extreme hitte en periodes van droogte met zich mee. Dit vormt een risico voor uw gezondheid en kan leiden tot overlast en schade aan bijvoorbeeld huizen en wegen. Het is belangrijk om de leefomgeving aan te passen aan het veranderende klimaat, zodat er zo min mogelijk overlast en schade wordt veroorzaakt. Zogeheten klimaatadaptatie.

In het programma Klimaatadaptatie staat wat ervoor nodig is om in 2050 een klimaatadaptieve gemeente te zijn.