Energiebespaarlening aanvragen

De Energiebespaarlening van het Nationaal Warmtefonds is een aantrekkelijke lening om energiebesparende investeringen voor uw eigen woning te kunnen financieren. Zo kunt u de lening gebruiken voor isoleren, verwarmen, opwekken, ventileren en advies. Voor meer informatie kunt u een kijkje nemen op de website van het Nationaal Warmtefonds.

Voor meer informatie en/of vragen over de Energiebespaarlening kunt u telefonisch contact opnemen met de klantenservice van het Nationaal Warmtefonds, (088) 60 69 700 (op werkdagen van 09.00-17.00 uur).

Duurzaamheidslening

Het is niet meer mogelijk om een Duurzaamheidslening aan te vragen. Als u wel een duurzaamheidslening heeft aangevraagd en deze is goedgekeurd dan veranderd er voor u niks. Mocht u alsnog vragen hebben dan kunt u contact opnemen met mevrouw M. van den Ende via Adressen en openingstijden - Gemeente Uithoorn.

U kunt bezwaar maken tegen de beslissing op uw aanvraag. Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank.

Als u een aanvraag of melding doet, heeft de gemeente uw persoonsgegevens nodig. De gemeente behandelt uw persoonsgegevens zorgvuldig. In de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) staat hoe de gemeente met uw persoonsgegevens moet omgaan.

De belangrijkste regels zijn:

  • De persoonsgegevens waar de gemeente om vraagt, zijn nodig voor het afhandelen van uw aanvraag of melding.
  • De gemeente registreert en verwerkt uw gegevens op een veilige, vertrouwelijke en zorgvuldige manier.
  • De gemeente gebruikt uw gegevens alleen voor het verwerken van uw aanvraag of melding (of voor iets wat daar rechtstreeks verband mee heeft).
  • Uw persoonsgegevens blijven niet langer bewaard dan nodig is voor het verwerken van uw aanvraag of melding.
  • Andere organisaties krijgen uw gegevens alleen als dit wettelijk verplicht is.
  • Als u hierom vraagt, dan vertelt de gemeente u waarvoor de gegevens nodig zijn en wat ermee gebeurt.