Energiebesparingsplicht Ondernemers

Veel ondernemingen en instellingen vallen onder de informatie- en energiebesparingsplicht. Misschien u ook. Dat kan best ingewikkeld zijn. Provincie Noord-Holland, de omgevingsdiensten en de gemeenten willen u daarbij helpen. Hier vindt u alles wat u nodig heeft om te checken of u onder deze verplichtingen valt en zo ja, hoe u eraan kunt voldoen.

Wat is de informatieplicht en de energiebesparingsplicht?

Alle ondernemingen en instellingen met een energieverbruik van meer dan 50.000 kWh elektriciteit en/of 25.000 m3 aardgas(equivalent) per jaar, vallen onder de informatieplicht en energiebesparingsplicht.

  • U voldoet aan de informatieplicht als u vóór 1 december 2023 doorgeeft welke energiebesparende maatregelen u neemt of gaat nemen voor uw activiteiten en/of gebouw(en). Dat doet u via het eLoket van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).
  • U voldoet aan de energiebesparingsplicht als u alle erkende energiebesparende maatregelen uitvoert die voor u gelden, en als uw omgevingsdienst of gemeente dat heeft vastgesteld.

Hulp bij energiebesparingsplicht

Kijk op checkklikbespaar.nl/ voor meer hulp hierbij.