Buitenlandse echtscheiding melden

Als u in het buitenland bent gescheiden dan moet u ervoor zorgen dat uw echtscheiding bij uw eigen gemeente wordt geregistreerd. Voor meer informatie en het laten registeren van uw buitenlandse scheiding maakt u telefonisch (0297-513111) een afspraak.

De registratie van de buitenlandse echtscheiding is gratis. Een uittreksel waaruit blijkt dat de echtscheiding is geregistreerd, dient u wel te betalen.

Wat moet u meenemen:

  • Het originele echtscheidingsvonnis

Uit dit vonnis moet blijken dat de uitspraak definitief is (er kan dan geen beroep meer tegen het vonnis worden ingesteld). Als het vonnis niet in het Nederlands is, moet de tekst vertaald worden door een in Nederland beëdigd tolk/vertaler. Duitse, Engelse en Franse documenten hoeven niet vertaald te worden.

Apostille
De meeste documenten uit het buitenland moeten in het land zelf worden gelegaliseerd of voorzien worden van een apostille. Als het vonnis in het buitenland moet worden ingeschreven bij de burgerlijke stand, moet u ook het bewijs van inschrijving meenemen.