Zwemmen

De gemeente Uithoorn verwelkomt haar inwoners graag aan de Amstel om hier te genieten van de aanwezige horeca, zeker met mooi weer. Maar juist bij hoge temperaturen zoeken bewoners steeds vaker verkoeling en ontspanning bij en ín het water, zoals in de Amstel.

Er zijn in Uithoorn, langs de Amstel veel plekjes waar je lekker aan het water kunt zitten. In Uithoorn zijn geen officiële zwemplekken. Zwemmen in het open water kan gevaarlijk zijn en is soms zelfs verboden. Het is goed om de risico’s te kennen. Ook vertellen wij u waarom er in Uithoorn geen officiële zwemplek gemaakt kan worden. 

Waarom kan er geen officiële zwemplek langs de Amstel komen?

De gemeente Uithoorn heeft contact gehad met de Provincie Noord-Holland (bevoegd gezag met betrekking tot initiatieven voor de Amstel) en de Omgevingsdienst Noord-Holland Noord (partij die zwemlocaties onderzoekt op veiligheid en waterkwaliteit) en gevraagd naar de mogelijkheden voor een officiële zwemlocatie in Uithoorn. De Provincie en de Omgevingsdienst geven aan dat een officiële zwemlocatie in de Amstel niet mogelijk is in verband met gevaarlijke situaties (bijv. sterke onderstroming, scheepvaartverkeer) en sterk wisselende waterkwaliteit.

Wat zijn de risico’s van zwemmen in open water?

De kwaliteit van het zwemwater wordt niet gecontroleerd. Soms worden mensen ziek na het zwemmen in open water. Na hevige regenval is het beter om een paar dagen niet te zwemmen in open water, omdat het riool kan overlopen. En pas op voor blauwalg in stilstaand water in warme periodes.

  • Zwemmers zijn voor opvarenden van een binnenvaartschip of plezierboot nauwelijks zichtbaar. Een groot schip kan niet direct vaart minderen of op het laatste moment uitwijken.
  • Zwemmers kunnen door de sterk wisselende temperatuur van het waterkramp krijgen en onderkoeld raken.
  • Het is bijzonder gevaarlijk om zomaar het water in te springen of duiken. Door het troebele water is de diepte niet in te schatten en zijn voorwerpen op de bodem vaak niet te zien.

Meer tips over zwemmen in open water en welke gezondheidsrisico’s dit met zich meebrengt en wat u kunt doen, leest u op de website van de GGD Amsterdam of op de website van Rijkswaterstaat.

Zwemmen in havens

Het is overal in Nederland verboden om in havens te zwemmen. Het is gevaarlijk. U kunt een boete krijgen als u dit wel doet. Meer informatie op de website van Rijkswaterstaat

Duiken vanaf bruggen verboden

Het springen en duiken van bruggen is levensgevaarlijk en overal verboden. U kunt een boete krijgen als u dit wel doet. Meer informatie op de website van Rijkswaterstaat.

Trappetjes langs de waterkant

Op sommige plekken, bijvoorbeeld in de haven langs de Amstel, kunnen trappetjes aanwezig zijn. Dat betekent niet dat dit een officiële zwemplek is. De trappetjes zijn om uit het water te komen als iemand erin is gevallen. 

Officiële zwemplekken

Actuele informatie van alle bekende zwemwaterplassen in Noord-Holland is op te vragen via de zwemwatertelefoon: (088) 102 1300 (gratis). Of kijk op de website van zwemwater.nl voor informatie over de waterkwaliteit op de officiële zwemplekken. U leest daar ook wat u kunt doen als u gezondheidsklachten krijgt door het zwemmen in open water.

Verboden te zwemmen
Afbeelding: Verboden te zwemmen