Vissen

Uithoorn bezit veel viswateren, zoals grote sloten, het Zijdelmeer of de Amstel. Er mag worden gevist met een vergunning van de Amsterdamse Hengelsport Vereniging.

Viswateren en - vergunningen


Bij de balie van het gemeentehuis of bij een hengelsportwinkel in de gemeente kunt u een formulier voor 'schriftelijke toestemming' ophalen voor het hengelen met één hengel. Er mag met deze toestemming o.a. gevist worden in:

  • Het Zijdelmeer
  • Het water nabij de Elzenlaan
Vispas


Als u met meer dan twee hengels wilt vissen, dan moet u een Vispas aanvragen bij de Amsterdamse Hengelsport Vereniging (AHV). Deze VISpas is alleen verkrijgbaar via een hengelsportvereniging die is aangesloten bij Sportvisserij Nederland. Aan de Vispas zijn kosten verbonden.