Libellebos

Uithoorn is een landelijke gemeente omringd door groen en water. In het Libellebos mag de natuur zoveel mogelijk zijn gang gaan. Zelf bijdragen aan het groen kan in groenwerkgroepen.

Het Libellebos: een natuurlijk park


Het Libellebos (ook wel De Biezenwaard genoemd) ligt tussen het bedrijventerrein en de wijk Zijdelwaard. Het park is ongeveer 20 ha groot. Het park wordt op een natuur vriendelijke wijze beheerd: de natuur kan zoveel mogelijk zijn gang gaan. Met dit beheer probeert de gemeente ruimte te creëren voor diverse soorten planten en dieren. Natuurlijk sturen we waar nodig wel bij (maaien bijvoorbeeld). In 2012 is de toekomstvisie voor het Libellebosboek vastgesteld.

Visie voor de komende jaren


De komende jaren wordt er met behulp van bewoners stapje voor stapje richting deze visie gewerkt. In de visie is o.a. afgesproken dat alleen de weide nog wordt begraast door runderen. Bij onderhoud aan het park wordt het snoeihout zoveel mogelijk verwerkt in takkenwallen. Hier schuilen allerlei kleine dieren. Bij slootonderhoud maken we steeds een gedeelte van de sloot niet schoon. Zo blijft er voor de kikkers, vissen en andere waterdieren genoeg schuilgelegenheid aanwezig.