Structuurvisie Uithoorn

De structuurvisie (2009) bevat een brede visie op de toekomst van de gemeente en vormt het kader van alle ruimtelijke ontwikkelingen.

Totstandkoming structuurvisie

Alle ruimtelijke aspecten van veel verschillende beleidsterreinen komen hierin samen. Aan het opstellen van de visie hebben veel bewoners en organisaties meegewerkt. Met de structuurvisie als leidraad wil de gemeente dat Uithoorn een aantrekkelijke plaats blijft om in te wonen en te werken.

Inhoud structuurvisie

De structuurvisie (8 oktober 2009) gaat uit van de volgende ambitie: "De gemeente Uithoorn moet haar verschillen benadrukken en versterken. Op die manier wordt de gemeente juist unieker en aantrekkelijker". In de visie staat dat Uithoorn een gemeente is met twee gezichten:

  • Een tuinstedelijk, economisch gezicht in het noorden;
  • Een landelijk, dorps gezicht in het zuiden.

Daartussen liggen:

  • Het overgangsgebied “Langs de Vuurlinie” zonder duidelijk gezicht;
  • “Oud Uithoorn” waarin beide gezichten terug zijn te vinden.

De visie beschrijft voor elk gebied welke ontwikkeling daar kan plaatsvinden en welke kwaliteiten we juist willen behouden. Bij de visie hoort ook een uitvoeringsagenda. Daarin staat wat er wanneer gedaan moet worden om de visie ook echt te realiseren. De visie is gemaakt in een traject van workshops, gesprekken met sleutelfiguren, bewonersavonden en een inspraaktraject.

Actualisering 2011

Op 26 januari 2012 heeft de gemeenteraad de actualisering 2011 van de visie vastgesteld. Deze actualisering betreft slechts enkele aanpassingen. De geactualiseerde versie is raadpleegbaar via ruimtelijkeplannen.nl.