Detailhandelsvisie

De afgelopen jaren is het koopgedrag bij consumenten sterk veranderd. Ook in de winkelstraten van Uithoorn en de Kwakel zien we de effecten van de toegenomen online verkoop. Om inzichtelijk te krijgen waar de kansen en knelpunten liggen voor de detailhandel in Uithoorn en de Kwakel heeft het bureau DTNP in opdracht van de Gemeente Uithoorn met de afdeling Economische Zaken een nieuwe detailhandelsvisie opgesteld.

De gemeenteraad heeft in de vergadering van 29 april 2021 een besluit genomen om de detailhandelsvisie Uithoorn 2021 vast te stellen. Deze visie vervangt de visie die in 2009 is opgesteld.

Voor de inwoners van de gemeente Uithoorn is het van belang dat zij in de omgeving voldoende voorzieningen hebben om aan hun levensbehoeften te voorzien en daarnaast kunnen winkelen voor niet-dagelijkse boodschappen zoals kleding. Daarnaast is het van belang om te gaan met ontwikkelingen in de markt zoals het meer online shoppen. Met deze nieuwe visie kunnen we huidige en toekomstige veranderingen en uitdagingen aangaan.

In de voorbereiding is een klankbordgroep in het leven geroepen met vertegenwoordigers uit de verschillende winkelgebieden. De conceptversie van de visie is ter participatie gepubliceerd op een projectwebsite van het bureau DTNP, waar via de site Uithoorndenktmee.nl naar doorgelinkt is. Bewoners en ondernemers hebben via die website hun input geleverd en deze is meegenomen naar de vastgestelde visie. 

Wilt u de vastgestelde Detailhandelsvisie inzien? Mail dan naar: secretariaat_organiseren@uithoorn.nl