Stichting Leefomgeving Schiphol

Stichting Leefomgeving Schiphol (SLS) is een onafhankelijke Stichting, gefinancierd door Schiphol, Provincie Noord-Holland en de Rijksoverheid. SLS stelt subsidies beschikbaar voor gemeenten die veel hinder ondervinden van de luchthaven.

Deze subsidies zijn voor projecten om gemeenten leefbaarder, aantrekkelijker en socialer te maken. Ook de gemeente Uithoorn valt binnen het gebied dat hiervoor is aangewezen. De gemeente Uithoorn komt dan ook in aanmerking voor een subsidie van SLS.

  • Op dit moment zijn er een aantal gemeentelijk projecten waarvoor SLS geld heeft gereserveerd, daarnaast is er ook geld gereserveerd voor een aantal particuliere initiatieven.

Gemeentelijke projecten

  • Nieuwe groene verkeersstructuur en inrichting openbare ruimte voor Dorpshart aan de Amstel
  • Nieuwbouw Multifunctionele accommodatie Thamerdal
  • Nieuwbouw Multifunctionele accommodatie Zijdelwaard (vervanging De Scheg en ’t Buurtnest)
  • Herinrichting Dorpscentrum De Kwakel

Particuliere initiatieven

  • Legmeerbos, waaronder o.a. aanleg van Tiny Forests door Buurtbeheer De Legmeer
  • De Hoeksteen, vernieuwbouw theater en foyer door Het Verschil en BOEi
  • Nieuwbouw ontmoetingsruimte door de stichting Kinderboerderij De Olievaar

Initiatievenfonds SLS

Stichting Leefbaarheid Schiphol heeft besloten om voor kleine initiatieven een apart budget te creëren. Een dergelijk fonds sluit aan bij het beleid van de Stichting dat onder andere gericht is op projecten om de leefbaarheid te verbeteren. Het budget is beschikbaar tot eind 2020 en is voor alle gemeenten binnen het werkingsgebied van SLS, dus ook de gemeente Uithoorn. De bijdrage voor een initiatief bedraagt maximaal € 10.000. Voor meer informatie en de criteria voor het initiatievenfonds, kijk op Leefomgevingschiphol.nl.  

Meer informatie