Thamenhof (transformatie WAPO-terrein)

Rustig wonen in het groen. Dat kan in de Thamenhof. Het unieke woongebied dat op het voormalige bedrijventerrein tussen de Vuurlijn en Koningin Máximalaan (voorheen WAPO-terrein) komt. Als alles volgens planning verloopt verrijzen hier in 2021 en 2022 127 huurappartementen en twee vrijesectorkoopwoningen in een vrij toegankelijk park langs de Vuurlijn.

Het aanbod huurwoningen is zeer divers: 32 woningen vallen in de sociale huursector, 8 in de middeldure huursector en 87 in de vrije huursector. In Thamenhof is bovendien ruimte voor bewoners die zorg en voorzieningen dichtbij wensen of nodig hebben. Daarmee levert Thamenhof een belangrijke bijdrage aan de woondoelstellingen van de gemeente Uithoorn en de lokale en regionale woonbehoefte. Het project Thamenhof wordt niet ontwikkeld door de gemeente zelf, maar door Expo Vastgoed Ontwikkeling.

Thamenhof

Plan Thamenhof

Planning

Naar verwachting worden de woningen medio 2024 opgeleverd. Begin 2024 wordt er gestart met de verhuur. Belangstellenden voor de huurwoningen kunnen meer informatie vinden op hureninthamenhof.nl. Voor de koopwoningen kan contact worden opgenomen met EKZ makelaars.  

Het project tot nu toe

De gemeenteraad heeft in de Structuurvisie (2011) voorgesteld de WAPO-locatie te herontwikkelen tot woongebied. Hiervoor zijn een aantal uitgangspunten opgesteld. Deze uitgangspunten zijn op te vragen bij: webredactie@duoplus.nl. Ontwikkelaar Expo Vastgoed heeft het terrein in 2017 aangekocht en in lijn met de uitgangspunten van de gemeente een aantal schetsen gemaakt. Deze schetsen zijn in oktober 2017 gepresenteerd tijdens een inloopavond. Tijdens deze avond konden inwoners en belanghebbenden op de schetsen reageren. Ook werden er een aantal onderzoeken gestart naar de haalbaarheid van het plan.

Daarna is het plan aan de provincie voorgelegd. Die had een aantal ingrijpende opmerkingen op de eerste schetsen vanwege de nabijheid van de Vuurlijn als onderdeel van de Stelling van Amsterdam. Dat alles heeft geleid tot een uitgewerkt stedenbouwkundig plan. Dit plan is op te vragen bij: webredactie@duoplus.nl. In februari 2019 werd dit plan door Expo Vastgoed gepresenteerd, in samenwerking met de gemeente. Op dit plan hebben inwoners, ondernemers en geïnteresseerden positief gereageerd. 
Eind 2021 heeft Expo Vastgoed aangegeven het project gezamenlijk met Van Wijnen (als zijnde aannemer) op te pakken en na gesprekken met de gemeente werd duidelijk dat Van Wijnen de bouw van de woningen voor haar rekening zou nemen.

Opzet Thamenhof

Contact

Voor vragen over de ontwikkeling van het project Thamenhof kunt u een e-mail sturen naar: gemeente@uithoorn.nl, of telefonisch contact opnemen met de gemeente: (0297) 513 111. 

Meer informatie