Rietkraag (De Kuil)

Op het weiland tussen woonwijk De Kuil en de Vuurlijn / Ringdijk realiseert VORM Ontwikkeling BV naast het sportcomplex van KDO het project ‘De Rietkraag’. Het project bestaat uit 42 nieuwbouwwoningen en omvat verschillende woningtypes, waaronder beneden- en bovenwoningen, eengezinswoningen en twee-onder-een-kapwoningen. In het plangebied worden gelijktijdig ook 8 goedkope starterswoningen in Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO) gerealiseerd.

Ontsluiting

De nieuwe wijk is straks met de auto bereikbaar via een doorsteek door de Vuurlijn. Omdat de Vuurlijn onderdeel is van de Stelling van Amsterdam wordt deze doorsteek zorgvuldig ontworpen. Zo krijgt de doorsteek een herkenbare verwijzing naar De Stelling. De gemeente legt de doorsteek aan. Daarnaast vergroten we de bestaande parkeerplaats en verleggen we de weg om de parkeerplaats heen.

Planning

De verkoop van de woningen is inmiddels gestart. In het voorjaar van 2020 wordt het plangebied bouwrijp gemaakt. De bouw van de woningen start naar verwachting medio 2020 en duurt een jaar. 
Als de woningen klaar zijn, wordt de definitieve bestrating en het groen aangelegd. De doorsteek door de Vuurlijn en de parkeerplaats, zijn daarna aan de beurt.

Op dit moment bekijken we of we de parkeerplaats al eerder geheel of gedeeltelijk kunnen aanleggen. 

Locatie woonwijk De Rietkraag

Ruimte voor Ruimte project

Het plangebied is een zogenaamde compensatielocatie in het project Ruimte voor Ruimte. Het doel van dit project is het saneren van verouderde kleinschalige kassencomplexen langs de Amstel en aan de zuidoostzijde van de Drechtdijk. Na de sanering worden de gronden weidegrond. De vermogensschade die hierdoor ontstaat en de kosten van de sanering worden deels gefinancierd met opbrengsten uit woningbouw. Om woningen te kunnen bouwen zijn locaties nodig. Daarvoor wordt deze locatie “De Kuil III” nu ingezet. 

Meer informatie