Locatie-ontwikkeling Thamen

Het schoolgebouw van Vakcollege Thamen (scholengemeenschap voor vmbo) in Thamerdal is in slechte staat. De gemeenteraad heeft in 2021 akkoord gegeven op het voorstel om een plan voor nieuwbouw verder uit te werken. In juni 2023 ging de gemeenteraad akkoord met de investering voor een geheel nieuw, duurzaam en energieneutraal schoolgebouw. Op de overige kavel worden appartementen ontwikkeld.


Afbeelding: Vakcollege Thamen


Afbeelding: Vakcollege Thamen en Skills Lab

Schoolgebouw, sporten én wonen

Om de locatie optimaal te benutten en het plan financieel haalbaar te maken, is onderzocht hoe alle wensen voor onderwijs, sporten, groen, parkeren en wonen op het terrein passen. Het gaat dus niet alleen om een nieuw schoolgebouw, maar om de ontwikkeling van de hele locatie. Daarom noemen we het Locatie-ontwikkeling Thamen. Het uiteindelijke plan omvat een volledig nieuw schoolgebouw, waarbij ook het oude SkillsLab verdwijnt. De school krijgt 3 gymzalen die gekoppeld een trainingshal voor verenigingen vormen. Er komt een half ondergrondse parkeergarage in een groene helling. Ook zijn er 4 woontorentjes met zo betaalbaar mogelijke appartementen gepland. 

Waar staan we nu?

Met het akkoord op de investering wordt het plan verder uitgewerkt. De school ontwerpt het gebouw met de gymzalen, de gemeente buigt zich over de inrichting van de overige openbare ruimte, met duurzame appartementen, de parkeergarage en veel groen. 

Meer over de plannen

Wilt u meer lezen over de plannen, de ontwikkelingen volgen en geïnformeerd worden over bewonersavonden en inspraakmogelijkheden? Dat kan op uithoorndenktmee.nl onder het project Locatie-ontwikkeling Thamen. Hier kunt u zich ook aanmelden voor de nieuwsbrief, zo mist u niets.

Wat vooraf ging

Er zijn tussen 2021 en 2023 verschillende ideeën (scenario’s) onderzocht in samenwerking met de school (Vakcollege Thamen en onderwijsstichting IRIS). Het idee met vervangende nieuwbouw van de school en dubbele gymzaal op het huidige schoolterrein had eerst de voorkeur, waarbij het Skills Lab bleef staan en een update kreeg. Na ontwikkelingen in onder meer de energiekosten, bleek volledige nieuwbouw een beter plan. Dit is voorgelegd aan de gemeenteraad op 29 juni 2023. Door nieuw te bouwen naast het bestaande schoolgebouw is tijdelijke huisvesting elders niet nodig. Iets wat de school en de gemeente als een groot voordeel zien én bovendien veel tijdelijke kosten scheelt. Dit scenario is in januari 2022 gepresenteerd aan de direct omwonenden. 

Contact

Voor vragen over de plannen voor Vakcollege Thamen kunt u een e-mail sturen naar: vastgoed@uithoorn.nl of bellen naar de gemeente op: (0297) 513 111.