Locatie-ontwikkeling Thamen

Het schoolgebouw van Vakcollege Thamen (scholengemeenschap voor vmbo) is in slechte staat. De gemeenteraad heeft in 2021 akkoord gegeven op het voorstel om een plan voor nieuwbouw verder uit te werken. In dit plan blijft het zogenoemde Skills Lab (de leerlingwerkplaats) behouden. Om van een idee naar uiteindelijke bouw te komen, moeten een aantal stappen worden doorlopen.


Afbeelding: Vakcollege Thamen


Afbeelding: Vakcollege Thamen en Skills Lab

Scenario-onderzoek

Er zijn verschillende ideeën (scenario’s) onderzocht in samenwerking met de school (Vakcollege Thamen en onderwijsstichting IRIS). Het idee met vervangende nieuwbouw van de school en dubbele gymzaal op het huidige schoolterrein had de voorkeur. Het Skills Lab blijft staan en krijgt een update. Door nieuw te bouwen naast het bestaande schoolgebouw is tijdelijke huisvesting elders niet nodig. Iets wat de school en de gemeente als een groot voordeel zien én bovendien veel tijdelijke kosten scheelt. Dit scenario is in januari 2022 gepresenteerd aan de direct omwonenden. 

Schoolgebouw, sporten én wonen

Om de locatie optimaal te benutten en het plan financieel haalbaar te maken, wordt onderzocht hoe alle wensen op het terrein passen. Zo kunnen de 2 schoolgymzalen vervangen worden door een trainingshal voor Uithoorn als daar bij de verenigingen behoefte aan blijkt te zijn. Dit wordt momenteel onderzocht. Door het dalende aantal scholieren gaat het plan uit van een kleiner schoolgebouw. Daardoor zou aanvullende woningbouw op de locatie mogelijk zijn. Ook moet er goed gekeken worden naar parkeren voor de verschillende functies: school, sporten en wonen. Het gaat dus niet alleen om een nieuw schoolgebouw, maar om de ontwikkeling van de hele locatie. Daarom noemen we het Locatie-ontwikkeling Thamen.

Waar staan we nu?

Het voorkeursscenario wordt nu verder uitgewerkt tot een stedenbouwkundig plan en vervolgens weer voorgelegd aan de gemeenteraad. Als alles volgens planning verloopt, neemt de raad in het eind 2022 een definitief besluit. Daarna volgt de fase van het ontwerp van de gebouwen en de bouw zelf. Voordat het plan naar de gemeenteraad gaat, worden de omwonenden opnieuw uitgenodigd voor een bijeenkomst. Dit is naar verwachting najaar 2022.

Meer over de plannen

Wilt u meer lezen over de plannen en de ontwikkelingen volgen? Dat kan op uithoorndenktmee.nl. Hier kunt u zich ook aanmelden voor de nieuwsbrief, zo mist u niets.

Contact

Voor vragen over de plannen voor Vakcollege Thamen kunt u een e-mail sturen naar: vastgoed@uithoorn.nl of bellen naar de gemeente op: (0297) 513 111.