Legmeer-West

Het plangebied Legmeer-West 4, 5 en 6 is onderdeel van de stedenbouwkundige ontwikkeling Legmeer-West. Voorgaande fases (1, 2, 2A, 3 en 4A-Beleef Buitendijks) zijn de afgelopen jaren gerealiseerd en opgeleverd. De laatste opgeleverde fase is Legmeer-West 3 geweest, in 2017.

Op dit moment wordt Legmeer-West 4, 5 en 6 volop ontwikkeld. Dit gebied wordt ook gezien als de laatste grootschalige uitbreidingslocatie binnen de gemeente Uithoorn. Tijdens het ontwerpproces ten behoeve van het stedenbouwkundig plan is gekeken naar het in 2005 vastgestelde stedenbouwkundige plan en er werd besloten deze een eigentijdse invulling te geven. Hierdoor is het stedenbouwkundige ontwerp van Legmeer-West 4, 5 en 6 afwijkend ten opzichte van de eerder gerealiseerde deelgebieden. De centrale groengebieden per fase zijn losgelaten en door het gebied verspreid.

De gronden ten behoeve van de ontwikkeling van deelgebied 4, 5 en 6 worden ontwikkeld door Van Wijnen, Eigen Haard en de bouwcombinatie CZAN (Blauwhoed en AM). In deze gebieden worden zowel koop- als (sociaal) huurwoningen gerealiseerd.

Voorbeeld woningen Legmeer West

Voorbeeld woning Legmeer-West 

Meer informatie