Kootpark Oost

Het gebied tussen het Burgemeester Kootpark, Zijdelweg, de Jacob Obrechtweg en de Koningin Máximalaan is op dit moment voor een deel bedrijventerrein. De gemeenteraad heeft in de structuurvisie (2011) vastgesteld dat het gebied een woongebied (Kootpark-Oost) moet worden als die kans zich voordoet.

De gemeente ontwikkelt zelf niet maar heeft wel uitgangspunten voor het totale gebied opgesteld. Hierbinnen kunnen grondeigenaren en ontwikkelaars invulling geven aan de woningbouw. Er zijn verschillende eigenaren in het gebied, zij bepalen zelf of en wanneer ze woningen willen (laten) bouwen.

Plannen in ontwikkeling

UBA Projectontwikkeling B.V. en Townspace Property B.V. hebben respectievelijk het Connexxionterrein en Rabobank en het zwembad in Kootpark-Oost aangekocht. Zij hebben de gemeente om medewerking gevraagd voor de bouw van woningen op de betreffende locaties. 

Vervolg

UBA, Townspace en gemeente hebben inmiddels een aangepast stedenbouwkundig plan gemaakt voor het Connexxionterrein, de zwembadlocatie en het parkeerterrein. Het is op dit moment niet duidelijk wanneer de gemeente het bestemmingsplan ter inzage kan leggen. Zodra er meer bekend is over de planning is deze informatie via de site van de gemeente beschikbaar. 

Contact

Voor vragen en opmerkingen over de ontwikkeling van Kootpark Oost kunt u een e-mail sturen naar: kootparkoost@uithoorn.nl of telefonisch contact opnemen met de gemeente: (0297) 513 111.

Meer informatie