Irenelaanlocatie

De Irenelaanlocatie ligt tussen de Koningin Máximalaan, Thamerlaan, Prinses Irenelaan en de Dorpsstraat. De herontwikkeling van de Irenelaanlocatie is een belangrijke stap voor de vernieuwing van het centrum van Uithoorn. Samen met de aanleg van het nieuwe verkeersplan, de plannen voor de renovatie en herontwikkeling van het winkelcentrum én de plannen voor het Schansgebied zal een ontwikkeling van deze locatie ook een kwaliteitsimpuls geven aan het centrumgebied van Uithoorn.

De Irenelaanlocatie kan worden opgedeeld in 2 deelgebieden: A) het noordelijke deel met de burgemeesterswoning en B) het zuidelijke deel met de supermarkt. In de eerste fase van de plannen richten we ons vooral op deel A. 

 Irenelaanlocatie overzicht
Afbeelding: Irenelaanlocatie overzicht (klik op de afbeelding om te vergroten)

Waarom een nieuw plan?

Voorheen was de Irenelaanlocatie bebouwd. Deze bebouwing is in 2013 grotendeels gesloopt. Het gedeelte met de supermarkt en de voormalige burgemeesterswoning op de hoek Koningin Máximalaan en Thamerlaan zijn blijven staan. Daartussen ligt een open ruimte die nu gebruikt wordt voor parkeren en de weekmarkt. Dit is ontstaan als een tijdelijke situatie. 

Het is altijd de bedoeling geweest deze locatie opnieuw te bebouwen. In het verleden zijn er plannen geweest waarin het winkelcentrum Amstelplein grootschalig zou worden uitgebreid naar deze locatie. Maar door alle veranderingen door de jaren heen is de behoefte aan uitbreiding van winkels veranderd. We hebben toen verder gewerkt aan een plan met alleen woningen en de daarbij behorende parkeerplaatsen.  

Een verkeerkundige analyse, vooruitlopend op het op te stellen parkeerbeleid, heeft ons echter nieuwe inzichten gegeven. Het volledig opheffen van het tijdelijke parkeerterrein zal zorgen voor een flinke verhoging van de parkeerdruk in het gebied rondom de Prinses Irenelaan. Dat vinden wij ongewenst. 

Waar staan we nu?

Om de parkeerdruk te verlagen hebben wij het plan opnieuw aangepast. In het huidige plan worden grondgebonden woningen en een parkeerterrein gecombineerd, passend bij de kwaliteitsambitie voor het centrum van Uithoorn.

Het plan in het kort 

Deelgebied A is onder te verdelen in 2 delen: A1 en A2. 

A1) Woningbouw met 8 grondgebonden woningen
Aan de zijde van de Koningin Máximalaan komt een rij van 6 woningen, die goed passen bij het karakter van de laan. Om de woningen meer gestalte te geven is ruimte gemaakt voor voortuinen die aan de voorkant met een haag worden begrensd. Ook verhogen we de begane grond, passen we erkers toe en krijgt een deel van de woningen een gevel tot bovenaan. Zo geven we deze rij woningen een beeld dat past bij de breedte van de Koningin Máximalaan. 

De voormalige burgemeesterswoning blijft behouden. Het is een prachtige hoekwoning die past bij de bebouwing langs de Thamerlaan. Naast de burgemeesterswoning, langs de Thamerlaan, komt een twee-onder-een-kapwoning, passend bij de stijl van de burgemeesterswoning en de andere woningen langs de Thamerlaan.  
Het groen van het Oranjepark wordt in het plan doorgezet in de vorm van een groene zone, zodat de Irenelaanlocatie beter bij het Oranjepark gaat horen. Een voetpad door het groen verbindt de Koningin Máximalaan met de Prinses Irenelaan.

Parkeerveld met 56 parkeerplaatsen
Afbeelding: Parkeerveld met 56 parkeerplaatsen

A2) Parkeerveld met 56 parkeerplaatsen 
Aan de kant van de Prinses Irenelaan wordt een groot parkeerterrein met 56 openbare parkeerplaatsen aangelegd. Op dit parkeerveld liggen ook de 8 parkeerplaatsen voor de 6 woningen langs de Koningin Máximalaan. De twee-onder-een-kapwoning en de burgemeesterswoning hebben allemaal 1 parkeerplaats op het eigen terrein. Voor het parkeren voor bezoekers is er 1 parkeerplaats meegenomen op het parkeerterrein. 
Dit betekent dat er 47 parkeerplaatsen worden toegevoegd ten opzichte van de eerdere plannen. 

Op het tijdelijke parkeerterrein liggen 63 parkeerplaatsen. Deze plaatsen worden op dit moment door onder andere de bezoekers van de Vomar. De parkeergarage van de Vomar wordt echter nauwelijks gebruikt, door het ruime aanbod aan parkeerplaatsen op het tijdelijke parkeerterrein. In totaal zijn er in het nieuwe plan dus voldoende parkeerplaatsen voor bewoners én bezoekers. 

De parkeerplaats krijgt een groene uitstraling door het toevoegen van zoveel mogelijk bomen, passend bij het nabijgelegen park en de nieuwe inrichting van de Prinses Irenelaan.

Artist-impressions

Om de plattegronden tot leven te wekken, hebben we 3 artist-impressions laten maken. Deze impressies geven een goed beeld van hoe de Irenelaanlocatie er straks uit kan komen te zien. 

De Irenelaanlocatie met op de hoek de burgemeesterswoning
Afbeelding: De Irenelaanlocatie met op de hoek de burgemeesterswoning

 Beeld vanuit de Prinses Irenelaan (kant Vomar), kijkend richting de parkeerplaats
Afbeelding: Beeld vanuit de Prinses Irenelaan (kant Vomar), kijkend richting de parkeerplaats

Prinses Irenelaan (met de rug naar Thamerlaan), kijkend naar de parkeerplaats 
Afbeelding: Prinses Irenelaan (met de rug naar Thamerlaan), kijkend naar de parkeerplaats

Wilt u op de hoogte blijven van alle ontwikkelingen? Kijk dan op uithoorndenktmee.nl. Of meld u aan voor de nieuwsbrief op uithoorndenktmee.nl.
Heeft u vragen? Dan kunt u contact opnemen met de projectleider Andrea Rats via dorpscentrum@uithoorn.nl of via telefoonnummer (0297) 513 111.