Nieuwe bomen en beplanting in dorpscentrum De Kwakel

Er zijn nieuwe bomen, vaste planten, hagen en heesters in het nieuwe centrum van De Kwakel geplant.

Aanplant groen in dorpscentrum De Kwakel
Foto: Aanplant groen in dorpscentrum De Kwakel

De (voormalige) werkgroep van het Dorpscentrum heeft in het totale ontwerp samen met een landschapsarchitect het groen bedacht en opgesteld. De bomen zijn uitgezocht op basis van duurzame kwaliteit en komen van diverse kwekerijen uit Noord-Brabant. 

Er zijn diverse boomsoorten geplant passend in de omgeving, zoals de plantvakken en goed voor de biodiversiteit met overlappende bloeiperiodes. In totaal zijn er 17 bomen aangeplant, acht Valse Christusdoorns  aan de zijde van Leendershof. Twee Veldesdoorns, drie Zwarte Tulpenbomen, vier Elzen verdeeld over de drie groenvakken voor de winkels, waar ook de vaste planten in staan. De Koningslinde is in ere hersteld en staat op het nieuwe plein. Om de boom is de nieuwe bank geplaatst. Het hekje van de Koningslinde komt ook weer terug. 

Fase één is hierdoor bijna gereed, nog wat kleine klusjes ter afronding. Het groen wordt door aannemer AW Groen en Natuur voor één seizoen onderhouden.
De vergunningen zijn rond. In december wordt door de bouwaannemer van de supermarkt een begin gemaakt met de bouw van de appartementen. Zodra deze werkzaamheden zich in de eindfase bevinden, komt de gemeentelijke aannemer weer in beeld voor fase twee om het rondom de supermarkt netjes te maken met nieuwe gebakken straatstenen zoals in fase één ook al zijn aangebracht. De kers op de taart! 
Het nieuwe centrum is in zijn geheel gereed en klaar voor een verbindende toekomst! Uiteraard wordt dit feestelijke moment dan gevierd.

Zowel voor de kwaliteitsverbetering van de openbare ruimte als die van het Dorpshuis De Quakel heeft SLS (Stichting Leefomgeving Schiphol) een belangrijke bijdrage geleverd.
Kijk voor meer informatie op uithoorn.nl/projecten.