Slachtoffer van mogelijke identiteitsfraude

Als u een vermoeden heeft van fraude met een kopie of met het documentnummer van uw paspoort of Nederlandse identiteitskaart (NIK) dan kunt u dit rechtstreeks melden bij de gemeente. Mogelijke (kopie)fraude kan niet digitaal worden gemeld. U kunt een afspraak maken om een nieuw paspoort of identiteitskaart aan te vragen:

Maak een afspraak

Mogelijke (kopie)fraude melden bij de gemeente 

Er zijn twee situaties van mogelijke fraude met uw ID-kaart of paspoort waarvan u persoonlijk melding moet doen bij de gemeente. U bent slachtoffer geworden van fraude door oneigenlijk gebruik van een kopie of documentnummer van uw paspoort of Nederlandse identiteitskaart. Of u heeft een gegronde reden om te vrezen dat u slachtoffer wordt van deze fraude (de fraude hoeft dan nog niet te zijn gepleegd).

Wat doet de gemeente

De gemeente laat het nummer van het paspoort of Nederlandse identiteitskaart signaleren in het Basisregister reisdocumenten. Hierdoor wordt verder misbruik van het document zoveel als mogelijk voorkomen.
Het document moet u direct inleveren bij de gemeente. U kunt een afspraak maken om een nieuw paspoort of identiteitskaart aan te vragen.

Meer informatie  

Kijk voor meer informatie op Rijksoverheid.nl/identiteitsfraude