Rijbewijs aanvragen en verlengen

Een rijbewijs aanvragen of uw bestaande rijbewijs verlengen doet u persoonlijk in het gemeentehuis. Maak hiervoor een afspraak. Ook voor het aanvragen van een Gezondheidsverklaring moet u een afspraak maken. 

Afspraak maken

Om uw rijbewijs te vernieuwen kan het zijn dat u een Gezondheidsverklaring moet invullen. Het CBR beoordeelt of u in staat bent om te rijden. U kunt de Gezondheidsverklaring bij de gemeente aanvragen. Dit kan zonder afspraak tijdens de reguliere openingstijden. Ook kunt u de Gezondheidsverklaring aanvragen bij het CBR.

De Europese Commissie had al besloten dat verlopen EU-rijbewijzen tijdelijk langer geldig zijn. Deze regeling is nu verruimd. Rijbewijzen die (zijn) verlopen in de periode van 1 februari 2020 tot en met 30 november 2020 blijven tijdelijk langer geldig. De burger mag dan nog 9 maanden doorrijden met het verlopen rijbewijs. Deze periode gaat in vanaf de dag dat het rijbewijs is verlopen.

Lees meer over deze tijdelijke regeling op rdw.nl.

Een nieuw rijbewijs is 10 jaar geldig. Een rijbewijs met categorie C, C1, D, D1 en E is 5 jaar geldig. Bent u ouder dan 65 jaar? Dan is uw rijbewijs minder lang geldig. Dit komt omdat u vanaf uw 75e jaar een medische keuring moet hebben.

 • Bent u op het moment dat u uw rijbewijs aanvraagt, dit is op de dag dat u naar de gemeente gaat, tussen de 65 en 70 jaar? Dan is uw vernieuwde rijbewijs geldig tot uw 75e.
 • Bent u op het moment dat u uw rijbewijs aanvraagt tussen de 70 en 75 jaar? Dan is uw rijbewijs maximaal 5 jaar geldig.
 • Bent u op het moment dat u uw rijbewijs aanvraagt ouder dan 75 jaar? Dan moet u medisch gekeurd worden en is uw rijbewijs daarna maximaal 5 jaar geldig.
 • Na een medische keuring kan het CBR beslissen dat uw rijbewijs korter geldig is dan normaal, bijvoorbeeld 1 jaar. U ontvangt hierover een brief.

Vanaf 26 mei 2018 staat op de achterkant van een nieuw rijbewijs een symbool: de letters ID met een sleutel. Het symbool geeft aan dat u in de toekomst met dit rijbewijs kunt inloggen op websites van de overheid, zorg en pensioenfondsen. Wilt u dit niet? Neem contact op met de RDW.

Rijbewijs (tarieven 2021):

 • Rijbewijs € 41,00
 • Rijbewijs spoedaanvraag € 75,10
 • Rijbewijs na vermissing € 66,00 tenzij u een proces-verbaal van beroving of diefstal kunt overleggen.

Gezondheidsverklaring (tarief 2021):

 • € 39,30

Na 5 werkdagen kunt u het nieuwe rijbewijs ophalen bij de gemeente. U heeft 3 maanden de tijd om uw rijbewijs op te halen. 

Duurt 5 werkdagen te lang? Vraag dan een rijbewijs aan via de spoedprocedure. U betaalt dan een toeslag. Als u het rijbewijs vóór 14.00 uur aanvraagt, is het uiterlijk na 2 werkdagen klaar.

Is uw rijbewijs vermist? Dan is een spoedprocedure niet mogelijk. 

Wat neemt u mee naar de aanvraag van uw rijbewijs:

 • Uw geldige identiteitsbewijs;
 • 1 kleurenpasfoto die voldoet aan de pasfoto-eisen;
 • Uw oude rijbewijs

U betaalt uw rijbewijs bij de aanvraag. Graag met pin betalen.

Bij vermissing, diefstal, misbruik of inname in buitenland:

 • Is uw rijbewijs vermist dan moet u bij de gemeente een nieuw rijbewijs aanvragen en een verklaring van vermissing invullen. U betaalt tevens extra vermissingskosten.
 • Is uw rijbewijs gestolen en heeft u daarvan aangifte gedaan bij de politie? Dan hoeft u geen vermissingskosten te betalen als u het proces-verbaal van de aangifte overlegt.
 • Heeft u het vermoeden dat er misbruik is gemaakt van uw rijbewijs dan moet u aangifte doen bij de politie en ook een nieuw rijbewijs aanvragen op het gemeentehuis.
 • Is uw rijbewijs na een verkeersovertreding in het buitenland ingenomen? Dan moet u wachten tot uw rijbewijs wordt teruggestuurd naar Nederland. Als u in het buitenland een strafbaar feit pleegt, mag de buitenlandse autoriteit uw Nederlandse rijbewijs innemen. Die stuurt uw rijbewijs dan op naar de Rijksdienst voor Wegverkeer (RDW). Heeft u inmiddels al een nieuw rijbewijs, dan waarschuwt de RDW de gemeente.

De gemeente moet soms uw rijbewijs ongeldig verklaren. Bijvoorbeeld als achteraf blijkt dat u een niet-juiste reden van vermissing van uw rijbewijs heeft opgegeven*. Als uw rijbewijs ongeldig verklaard is, moet u opnieuw rijexamen doen.

* Artikel 124, lid 1 onder a van de Wegenverkeerswet heeft een dwingendrechtelijk karakter voor de gemeente. Dit betekent dat de gemeente er niet van kan afwijken.