Onderhoud aan vaarweg Amstel

Zet dit in mijn agenda

In opdracht van de provincie Noord-Holland wordt van april tot en met augustus 2024 de vaargeul tussen de Berlagebrug in Amsterdam en de Tolhuissluis in Nieuwveen gebaggerd. Dit onderhoud is nodig zodat de rivier Amstel voor de beroeps- en pleziervaart diep genoeg en dus bevaarbaar blijft. Dit werk wordt uitgevoerd door aannemer J.P. Schilder B.V.

Van
maandag 01 april, 2024
Tot
vrijdag 30 augustus, 2024
Locatie
Vaargeul tussen de Berlagebrug in Amsterdam en de Tolhuissluis in Nieuwveen

Weinig hinder  

De baggerwerkzaamheden vinden op werkdagen plaats tussen 07.00 en 19.00 uur. Naar verwachting zullen de werkzaamheden weinig hinder opleveren voor de directe omgeving. Tijdens de werkzaamheden kan de waterrecreatie zoals gebruikelijk plaatsvinden. Wel dient vanzelf veilige afstand te worden gehouden van de werkzaamheden en de schepen die de bagger (naar verwachting twee per dag) die over de Amstel, via de Nieuwe Herengracht, het IJ en Markermeer naar het baggerdepot in Kampen wordt verscheept. 

Meer informatie 

Bent u benieuwd wanneer er waar wordt gebaggerd? Kijk dan op de website noord-holland.nl/baggerenamstel. Bij vragen of klachten kan 24/7 contact worden opgenomen met het Servicepunt van de provincie Noord-Holland, telefoon: (0800) 0200 600, e-mail: servicepunt@noord-holland.nl.