Verkeersontheffing aanvragen

Het kan voorkomen dat u voor bepaalde werkzaamheden of evenementen gebruik moet maken van de openbare ruimte. Of dat u zich tijdens die werkzaamheden niet aan de geldende verkeersregels kunt houden. Misschien heeft u een ontheffing nodig of moeten er tijdelijke verkeersmaatregelen genomen worden.

Aanvraag verkeersontheffing

U kunt bij de gemeente een tijdelijke verkeersmaatregel voor gemeentelijke wegen aanvragen. In de aanvraag moet u minimaal aangeven:

  • Naam- en adresgegevens, telefoonnummer en e-mailadres van de aanvrager;
  • Omschrijving van de activiteiten waarvoor de maatregel aangevraagd wordt;
  • Begin- en einddatum van de periode waarin de maatregel aangevraagd wordt;
  • Beschrijving en tekening van de aangevraagde maatregel(en), waarbij aangegeven wordt welk bedrijf of organisatie welke maatregel uitvoert. 

U stuurt uw aanvraag minimaal 10 werkdagen voor de datum waarop u de maatregel nodig hebt, naar: gemeente@uithoorn.nl of per post aan het college van burgemeester en wethouders, Postbus 8, 1420 AA Uithoorn.