Ontheffing voor inrijverbod op de Drechtdijk / Halfweg

Bewoners van en bedrijven aan het Steenwijkerveld, het Bezworen kerf, het Korte Eind, het Lange Eind en de Drechtdijk, tussen de Noordzuidroute en de Mgr. Noordmanlaan te De Kwakel kunnen desgevraagd op basis van artikel 87 van het Reglement verkeerregels en verkeerstekens 1990 ontheffing krijgen van het inrijverbod op de Drechtdijk/Halfweg. 

Schriftelijk verzoek indienen

U kunt voor een ontheffing een schriftelijk verzoek indienen.
Vul hiervoor het formulier Aanvraagformulier ontheffing inrijverbod Drechtdijk/Halfweg (pdf, 219 kB) in. Dit formulier kunt u opvragen bij: webredactie@duoplus.nl.

Stuur dit formulier naar:
Postbus 8, 1420 AA Uithoorn.
Of per e-mail naar: gemeente@uithoorn.nl.

Let op: stuur een kopie van uw kentekenbewijs mee.