Fietsstraten

De Boterdijk en een deel van de Vuurlijn in De Kwakel zijn ingericht als fietsstraat. Fietsers zijn hier in twee rijrichtingen de hoofdgebruikers. Auto’s zijn hier toegestaan maar ze zijn te gast en mogen maximaal 30 kilometer per uur rijden. Zij moeten zich aanpassen aan het fietsverkeer. De fietsstraat kent zijn eigen inrichting en spelregels. Hier leggen we ze uit.

Verkeersveiligheid verbeteren

Een fietsstraat wordt vaak aangelegd op routes waar veel fietsers en auto’s, bromfietsers en motoren (gemotoriseerd verkeer) rijden. Op deze plekken willen we graag de verkeersveiligheid verbeteren zodat het voor fietsers aantrekkelijker en minder gevaarlijk wordt om hier te fietsen.

Hoe ziet een fietsstraat er uit?

U herkent de fietsstraat aan de rode ‘asfalt loper’ in het midden van de weg. Er staan borden met ‘fietsstraat, auto te gast’ of deze borden zijn ‘geverfd’ op de rijbaan. Aan beide kanten van het rode asfalt is een klein strookje grijs asfalt. Op de Boterdijk lijkt dit asfalt op klinkerbestrating (reliëfstrook). Deze strook zorgt er voor dat de fietser juist op het rode deel van de weg gaat fietsen in plaats van helemaal rechts. Voor de auto is deze reliëfstrook een motivatie om zich aan de maximaal toegestane snelheid te houden.

Snelheidsremmers onderweg

Ook proberen we de snelheid van het gemotoriseerd verkeer omlaag te krijgen met drempels, verhogingen of een versmallingen in de weg. Hier kunnen auto’s elkaar niet passeren. Bij de voetpaden op de Boterdijk staan flexpalen om te voorkomen dat auto’s over het voetpad rijden.

Auto’s, motoren, bromfietsen en bromscooters

Auto’s, motoren, bromfietsen en bromscooters zijn te gast in de fietsstraat en rijden in beide richtingen. Zij moeten zoveel mogelijk achter de fietsers blijven rijden en dus hun snelheid aanpassen aan die van de fietser. Alleen als de verkeerssituatie dat toe laat, kunnen zij inhalen. Op de Boterdijk zijn hiervoor speciale ‘passeer’ plaatsen aangelegd zodat de auto de fietsers wel kan passeren.

Verkeersregels

In een fietsstraat gelden de verkeersregels zoals aangegeven in die straat (met verkeersborden of met verkeerstekens op de weg). Volgens de wet mogen er maximaal twee fietsers naast elkaar fietsen; dit geldt dus ook in een fietsstraat. Alleen hoeven de fietsers nu niet aan de kant wanneer er een auto achter hen rijdt. De auto moet wachten tot hij de fietsers in kan halen. En als er in de fietsstraat een gelijkwaardig kruispunt ligt, dan hebben álle bestuurders van rechts voorrang - dus ook fietsers.

Fietsstraat Vuurlijn

Het gedeelte van de Vuurlijn vanaf de Poelweg naar de Mijnsherenweg heeft wel rood asfalt maar is geen fietsstraat. Hier geldt een snelheid van 60 km/u. Hier staan verkeersborden bij.

Ontwikkeling De Rietkraag

De fietsstraat op de Vuurlijn is tot aan de parkeerplaats van KDO aangelegd. Dit heeft te maken met de bouwwerkzaamheden voor het nieuwbouwproject De Rietkraag. We trekken de inrichting van de fietsstraat op dit deel pas door als het nieuwbouwplan De Rietkraag klaar is.