Amsterdamse aanpak van milieu- naar uitstootvrije zones vanaf 2025

Vanaf 2025 zet gemeente Amsterdam een grote stap voorwaarts om de luchtkwaliteit te verbeteren. Nieuw geregistreerde bestel- en vrachtauto’s, taxi's, brom- en snorfietsen en plezierboten mogen vanaf 2025 geen schadelijke stoffen meer uitstoten. Tegelijkertijd worden de regels voor dieselpersonenauto's in de huidige milieuzone strenger.

Voor oudere voer- en vaartuigen komen er regelingen om de overgang soepel te laten verlopen. Wil je meer weten over de Amsterdamse aanpak? Welke gevolgen heeft dit voor uw voer- of vaartuig? Doe de kentekencheck.

Dieselpersonenauto's

Vanaf 2025 wordt de huidige milieuzone in Amsterdam voor dieselpersonenauto's aangescherpt van emissieklasse 3 naar 4. Vanaf 2025 mogen enkel nog dieselpersonenauto's met een emissieklasse 5 en hoger de milieuzone in. 

Bestel- en vrachtauto’s

Samen met zo'n 30 Nederlandse gemeenten voert Amsterdam vanaf 2025 een uitstootvrije zone in voor bestel- en vrachtauto's. De meest vervuilende bestel- en vrachtauto's zijn dan niet meer welkom binnen de Ring A10. Er zijn overgangsregelingen voor bestelauto’s met emissieklasse 5 en 6 en voor sommige vrachtauto’s met emissieklasse 6 (afhankelijk van de leeftijd van het voertuig). Doe de kentekencheck voor bestel- en vrachtauto’s.

Brom- en snorfietsen

Vanaf 2025 moeten nieuwe brom- en snorfietsen binnen de bebouwde kom van Amsterdam uitstootvrij zijn. Voor bestaande brom- en snorfietsen die op fossiele brandstof  (benzine/diesel/LPG) rijden, gelden overgangsregelingen. Deze voertuigen hebben afhankelijk van de leeftijd van het voertuig nog toegang tot 2028 of tot 2030. Doe de kentekencheck om te zien tot wanneer jouw voertuig toegang heeft tot de uitstootvrije zone in Amsterdam.

Taxi’s

Taxi's op benzine, diesel, LPG of gas mogen vanaf 2025 niet meer binnen de Ring A10 rijden. Dit geldt ook voor hybride taxi's. Er komen waarschijnlijk overgangsregelingen voor taxi’s met emissieklasse 5 en 6. De overgangsregelingen zijn nog niet definitief. Deze worden vastgesteld in het nieuwe Reglement verkeersregels en verkeerstekens (RVV). Amsterdam volgt het landelijke beleid voor de toegangseisen en de overgangsregelingen. 

Op 8 januari 2024 zou de inspraakperiode van de uitstootvrije zone voor taxi´s gemeente Amsterdam van start gaan. Deze inspraakperiode is tot nader bericht uitgesteld. Op woensdag 20 december 2023 is namelijk door de Tweede Kamer besloten dat het voorstel om een uitstootvrije zone voor taxi's in te voeren, niet wordt behandeld (controversieel verklaard) tot er een nieuw kabinet is. Het is op dit moment onduidelijk welke gevolgen dit heeft. De beoogde startdatum voor het invoeren van de uitstootvrije zone voor taxi's op 1 januari 2025 komt hiermee onder druk te staan. Zodra er meer bekend is dit terug te vinden op Taxi's - Gemeente Amsterdam.

Vaartuigen

Vanaf 1 januari 2025 moet een pleziervaartuig uitstootvrij zijn om het centrum van Amsterdam binnen te varen. Er zijn overgangsregelingen en uitzonderingen voor doorgaande vaarroutes. De overgangsregelingen zijn nog niet definitief en worden eind dit jaar opgesteld.