Aanvragen openbare laadpaal elektrische auto

De gemeente biedt inwoners en ondernemers de mogelijkheid om een openbare laadpaal aan te vragen voor het opladen van elektrische auto’s. Het verwerken van de aanvragen en plaatsen van openbare laadpunten aan de weg doen marktpartijen.

Aanvragen en proces

Aanvragen

U doet uw aanvraag niet bij de gemeente maar bij aanbieders van openbare oplaadpalen. Op dit moment heeft de gemeente een overeenkomst met één partij, namelijk het samenwerkingsverband MRA-e. 

U vraagt een openbare laadpaal bij MRA-e aan via: Verzoek publieke laadpaal – MRA-Elektrisch op MRA-e.nl.

Proces

Als uw aanvraag wordt geaccepteerd, door de gemeente en de aanbieder, dan publiceert de gemeente een verkeersbesluit. 

Belanghebbenden hebben na publicatie van het verkeersbesluit zes weken de tijd om een bezwaarschrift in te dienen. 

Wanneer een verkeersbesluit onherroepelijk is wordt het plaatsen van de laadpaal ingepland. Afhankelijk van de technische mogelijkheden duurt het realisatieproces zes tot twaalf maanden voordat een laadpaal operationeel is.

Regels voor de aanvraag

Uw aanvraag voor een oplaadpunt wordt getoetst aan de Beleidsregels publieke laadinfrastructuur gemeente Uithoorn die u kunt lezen op uithoorn.nl. Deze beleidsregels bieden aanbieders de kans om openbare laadpalen te plaatsen en te exploiteren. 

De belangrijkste criteria volgens welke de gemeente toetst:  

  • Een gebruiker (inwoner/ondernemer) heeft niet de beschikking over een parkeerplaats op eigen terrein.
  • Er zijn geen andere openbare laadpalen aanwezig binnen een afstand van 200 meter tot de voorgestelde locatie.
  • De voorgestelde locatie van de laadpaal is vindbaarheid en zichtbaarheid en past binnen de inrichting van de wijk.
  • De vormgeving van de aanwezige parkeerplaatsen is geschikt.
Kaart en plaatsingsproces volgen

Via MRA-Elektrisch Laadkaart (mrae.nl) kunt u de voortgang van aanvragen en de locaties van gerealiseerde laadpalen bekijken.