Aanvragen openbare laadpaal elektrische auto

De gemeente biedt inwoners en ondernemers de mogelijkheid om een openbare laadpaal aan te vragen voor het opladen van elektrische auto’s. Het plaatsen van laadpunten langs de weg wordt door marktpartijen gedaan.

Aanvragen

U kunt een aanvraag indienen voor een laadpaal voor uw elektrische auto doen als u in Uithoorn woont of ten minste 18 uur per week in de gemeente werkt. Daarnaast kunt u niet op eigen terrein uw auto opladen. 

Beoordeling

De gemeente Uithoorn gaat samen met het samenwerkingsverband MRA-e uw aanvraag beoordelen. We volgen hierbij de volgende stappen:

  1. We controleren of uw aanvraag voldoet aan de eisen (u woont/werkt in de gemeente, kan niet op eigen terrein opladen en beschikt of gaat binnen zes maanden beschikken over een elektrische auto)
  2. De nabijheid van een al bestaande laadpaal (minder dan 300 meter). Als een laadpaal op minder dan 300 meter goed genoeg wordt gebruikt kunnen we alsnog uitbreiden.
  3. Als dit akkoord is wegen we af of we de laadpaal gaan spreiden door de buurt. Als al voldoende spreiding bestaat in de buurt kunnen we een nieuwe laadpaal naast een bestaande laadpaal plaatsen.
Proces
  1. Normaal gesproken beoordelen we binnen twee weken uw aanvraag. 
  2. Als uw aanvraag wordt geaccepteerd door de gemeente, MRA-e en exploitant van de laadpaal publiceren we een verkeersbesluit. 
  3. Belanghebbenden hebben na publicatie van het verkeersbesluit zes weken de tijd om een bezwaar in te dienen op de locatie. Bij een bezwaar kijken we eerst of een alternatieve locatie mogelijk is. Soms wordt een bezwaar toch doorgezet en volgt behandeling in de bezwarencommissie.
  4. Na een definitief verkeersbesluit wordt de laadpaal ingepland. Afhankelijk van de technische moeilijkheden duurt het drie tot zes maanden voor een laadpaal operationeel is.
Kaart en plaatsingsproces volgen

Via laadkaart.mrae.nl/ kunt u de voortgang van de aanvragen en bestaande laadpalen bekijken.