Aanvragen openbare laadpaal elektrische auto

De gemeente biedt inwoners en ondernemers de mogelijkheid om een openbare laadpaal aan te vragen voor het opladen van elektrische auto’s. Het aanvragen en plaatsen van laadpunten aan de openbare weg doen marktpartijen.

Aanvragen


Het aanvragen van een openbare laadpaal kan via:
Openbaarladen.nl/uithoorn, of via tel. (088) 750 03 00.

Aanvraag bij aanbieder openbare laadpaal

U doet uw aanvraag dus niet bij de gemeente maar bij een marktpartij die de aanvraag voor u bij ons indient. Op dit moment heeft de gemeente een overeenkomst met één aanbieder, Allego. De beoordeling en de exacte locatie van de laadpaal hangt af van een aantal factoren en wordt door de marktpartij overlegd met de gemeente.

Regels voor aanvraag


Een aanvraag voor een oplaadpunt wordt getoetst aan beleidsregels publieke oplaadinfrastructuur elektrische voertuigen van de gemeente Uithoorn. Deze beleidsregels bieden marktpartijen de kans om openbare laadpalen te plaatsen en te exploiteren. 
Daarbij kijkt de gemeente onder meer naar:

  • (mogelijkheden voor) clustering van oplaadpunten;
  • vindbaarheid; 
  • zichtbaarheid;
  • parkeerdruk; 
  • doorgang voor ander verkeer en belemmeringen ten aanzien van ander straatmeubilair en (openbaar) groen;
  • uiterlijk; 
  • beheer en aansprakelijkheid.
Oplaadpunt is openbaar


De gemeente werkt in principe mee aan een aanvraag voor een oplaadpunt aan de openbare weg als u niet op eigen terrein kunt opladen en als er in uw buurt te weinig bestaande publieke oplaadpunten zijn. Oplaadpunten aan de openbare weg zijn altijd openbaar toegankelijk voor het opladen van elektrische voertuigen. U krijgt dus geen eigen oplaadpunt. Het is de bedoeling dat zoveel mogelijk e-rijders er gebruik van kunnen maken.

Aanbieder openbare laadpalen


Bent u een aanbieder van openbare laadpalen en wilt u ook in Uithoorn laadpalen plaatsen, neem dan contact op met de gemeente.