Vuurwerk opslaan of verkopen

Wilt u vuurwerk opslaan? Doe een melding via de Activiteitenbesluit Internetmodule (AIM). Wilt u vuurwerk verkopen? Lees meer over het tijdelijke vuurwerkverbod.

U mag geen vuurwerk opslaan zonder toestemming. Voor het opslaan van maximaal 10.000 kilo consumentenvuurwerk doet u een melding bij de gemeente. Consumentenvuurwerk is het vuurwerk dat inwoners tijdens oud en nieuw zelf afsteken.

Wilt u meer dan 10.000 kilo consumentenvuurwerk opslaan? Of professioneel vuurwerk opslaan? Dan heeft u een omgevingsvergunning nodig.

Voor het verkopen van vuurwerk heeft u een vergunning van de gemeente nodig. In 2021 mag u alleen licht vuurwerk verkopen, zoals sterretjes en knalvuurwerk. Ander consumentenvuurwerk mag u dit jaar niet verkopen.

Logo DigiDVuurwerk opslaan of verkopen 

Logo eHerkenningVuurwerk opslaan of verkopen 

De voorwaarden voor de verkoop van vuurwerk zijn onder andere:

 • U verkoopt alleen licht vuurwerk, zoals sterretjes en knalerwten.
 • U verkoopt geen vuurwerk aan kinderen onder de 12 jaar.
 • U houdt zich aan de regels in het Vuurwerkbesluit.

De gemeente besluit binnen 26 weken na ontvangst van uw aanvraag voor een omgevingsvergunning milieu. Deze termijn mag de gemeente eenmaal verlengen.

De gemeente besluit binnen 8 weken na ontvangst van uw aanvraag voor een verkoopvergunning. Deze termijn mag de gemeente eenmaal verlengen.

Zo doet u een melding voor de opslag van maximaal 10.000 kilo vuurwerk:

Zo vraagt u een omgevingsvergunning aan voor de opslag van meer dan 10.000 kilo vuurwerk:

 • U doet de aanvraag bij de provincie via Online omgevingsloket. U heeft hiervoor eHerkenning nodig.
 • U geeft onder andere door:
  • wat voor soort vuurwerk u wilt opslaan
  • hoeveel vuurwerk u wilt opslaan
  • waar u het vuurwerk wilt opslaan
  • voor welke periode u het vuurwerk wilt opslaan

Zo vraagt u een verkoopvergunning aan voor de verkoop van vuurwerk:

 • U neemt contact op met de gemeente.

Omgevingsvergunning milieu:

U geeft eerst uw mening over het ontwerpbesluit over uw aanvraag van een omgevingsvergunning milieu (zienswijze). Doe dit binnen 6 weken. Daarna kunt u in beroep gaan bij de rechtbank. Ook dan kunt u eventueel nog in hoger beroep gaan bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Melding:

Tegen meldingen kunt u geen bezwaarschrift indienen.

Dit jaar mag u geen vuurwerk aan consumenten verkopen. Dit is een tijdelijk verbod. Licht vuurwerk, zoals sterretjes of knalerwten, is wel toegestaan.

Komt u hierdoor als verkoper financieel in de problemen? Maak gebruik van de regelingen uit het steunpakket.