Vuurwerk opslaan of verkopen

Wilt u vuurwerk opslaan? Dan moet u een melding doen of een vergunning aanvragen. Wilt u vuurwerk verkopen? Dan heeft u een verkoopvergunning nodig. Deze vraagt u aan bij uw gemeente.

Vuurwerk opslaan of verkopen

Een bedrijf mag geen vuurwerk opslaan zonder toestemming.

Als u maximaal 10.000 kilo consumentenvuurwerk wilt opslaan, doet u een melding bij de gemeente. Consumentenvuurwerk is het vuurwerk dat inwoners tijdens oud en nieuw zelf afsteken.

Wilt u meer dan 10.000 kilo consumentenvuurwerk opslaan? Dan heeft u een omgevingsvergunning milieu nodig. Deze vraagt u aan bij de provincie.

Ook voor het verkopen van vuurwerk heeft u een vergunning nodig. Deze vergunning vraagt u aan bij de gemeente.

Belangrijke voorwaarden voor de opslag van vuurwerk (tot 10.000 kg) zijn onder andere:

 • U bewaart het vuurwerk in een andere ruimte dan waar u het vuurwerk verkoopt.
 • U bewaart het vuurwerk op de begane grond. Als dat binnen uw bedrijf niet kan, mag u het vuurwerk soms in de kelder of 1 verdieping hoger opslaan. De brandweer beoordeelt of dit veilig is.
 • Er zijn voldoende brandslanghaspels.
 • Op de deur van iedere ruimte met vuurwerk zit een waarschuwingssticker ‘ontploffingsgevaar’.
 • U geeft bij elke buitendeur duidelijk aan dat het verboden is om binnen te roken of open vuur te hebben.
 • U geeft uw medewerkers schriftelijk uitleg over:
  • veilig werken met vuurwerk
  • gevaren van werken met vuurwerk
  • hoe te handelen als er brand uitbreekt

De voorwaarden voor de verkoop van vuurwerk zijn onder andere:

 • U heeft een bedrijf.
 • Uw bedrijf staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel (KvK).
 • U verkoopt consumentenvuurwerk.
 • U verkoopt alleen vuurwerk op 29, 30 en 31 december. Als 1 van deze dagen een zondag is, mag u in plaats van die zondag vuurwerk verkopen op 28 december. Categorie 1-vuurwerk mag u wel het hele jaar door verkopen.
 • U verkoopt per klant maximaal 25 kilo vuurwerk.
 • Aan elke klant die bij u vuurwerk koopt geeft u:
  • een veiligheidsbril
  • een aansteeklont
  • instructies voor veilig gebruik
 • U verkoopt vuurwerk in een verkoopruimte waarin een automatische sprinklerinstallatie en brandmelder aanwezig zijn.
 • Er ligt maximaal 500 kilo vuurwerk in de verkoopruimte.
 • U houdt zich aan de regels in het Vuurwerkbesluit.

De gemeente besluit binnen 8 weken na ontvangst van uw aanvraag voor een verkoopvergunning. Deze termijn mag de gemeente eenmaal verlengen met 6 weken.

Zo doet u een melding voor de opslag van maximaal 10.000 kilo vuurwerk:

 • Download het meldingsformulier van de website van Infomil.
 • U geeft op dit formulier onder andere door:
  • wat voor soort vuurwerk u wilt opslaan
  • hoeveel vuurwerk u wilt opslaan
  • waar u het vuurwerk wilt opslaan
  • voor welke periode u het vuurwerk wilt opslaan
 • Stuur het ingevulde formulier naar de gemeente. Doe dit uiterlijk 4 weken voor u het vuurwerk wilt opslaan.

Wilt u een verkoopvergunning aanvragen? Neem dan contact op met de gemeente.

U kunt bezwaar maken tegen de beslissing van de gemeente over uw aanvraag voor een verkoopvergunning. Bent u het daarna niet eens met de beslissing op uw bezwaarschrift? Dan kunt u beroep aantekenen bij de rechtbank.

Sinds december 2020 zijn de regels veranderd. U mag sommige soorten vuurwerk niet meer verkopen aan consumenten. Zoals zwaarder vuurwerk, knalvuurwerk en vuurpijlen.

Als u een aanvraag of melding doet, hebben wij als gemeente uw persoonsgegevens nodig. Wij behandelen uw persoonsgegevens zorgvuldig. In de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) staat hoe wij met uw persoonsgegevens moeten omgaan.

De belangrijkste regels zijn:

 • De persoonsgegevens waar wij om vragen, zijn nodig voor het afhandelen van uw aanvraag of melding.
 • Wij registreren en verwerken uw gegevens op een veilige, vertrouwelijke en zorgvuldige manier.
 • Wij gebruiken uw gegevens alleen voor het verwerken van uw aanvraag of melding (of voor iets wat daar rechtstreeks verband mee heeft).
 • Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is voor het verwerken van uw aanvraag of melding.
 • Andere organisaties krijgen uw gegevens alleen als dit wettelijk verplicht is.
 • Als u hierom vraagt, dan vertellen wij u waarvoor de gegevens nodig zijn en wat er met uw gegevens gebeurt.