Digitaal Opkopers Register

Heling is een helaas nog te veel voorkomend misdrijf. Handelaren en opkopers kunnen bewust of onbewust goederen in- of verkopen die van diefstal afkomstig kunnen zijn. Om de heling beter te kunnen bestrijden zijn handelaren en opkopers verplicht zich te melden bij de gemeente.

Opkopers zijn verplicht ongeregelde en tweedehands goederen te registreren die zij op- en verkopen. Registreren kan eenvoudig via ikbenhandelaar.nl.

Op ikbenhandelaar.nl kunt u zich ook aanmelden voor het Digitaal Opkopersregister (DOR). Door gebruik van het DOR voldoet de handelaar aan de wettelijke registratieplicht. 

Digitaal registeren 

Aanmelden en registratie is eenvoudig maar niet vrijblijvend. U dient vanaf heden digitaal te registreren. Vanaf 1 februari 2018 controleert de politie op naleving. Meer informatie over het DOR vindt u op ondernemersplein.nl

Uw bedrijfsnaam en adresgegevens zijn afkomstig van de KvK. Deze gegevens zijn verkregen na overleg tussen het landelijk project DOR en de KvK. Deze vrije informatiebron is beschikbaar gesteld aan zowel de Politie als de Gemeenten. 

De KvK heeft een overzicht verstrekt van ondernemers die gebruikte en ongeregelde goederen verwerven, inruilen, inkopen of in consignatie nemen. Indien u verdere vragen heeft over inschrijvingsgegevens van uw onderneming in de KvK, verzoek ik u zich met deze instantie in verbinding te stellen. 

Indien u geen ondernemer bent die tevens handelt in gebruikte en ongeregelde goederen hoeft u niet te reageren op de gemeentelijke brief. 

Als u een aanvraag of melding doet, heeft de gemeente uw persoonsgegevens nodig. De gemeente behandelt uw persoonsgegevens zorgvuldig. In de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) staat hoe de gemeente met uw persoonsgegevens moet omgaan.

De belangrijkste regels zijn:

  • De persoonsgegevens waar de gemeente om vraagt, zijn nodig voor het afhandelen van uw aanvraag of melding.
  • De gemeente registreert en verwerkt uw gegevens op een veilige, vertrouwelijke en zorgvuldige manier.
  • De gemeente gebruikt uw gegevens alleen voor het verwerken van uw aanvraag of melding (of voor iets wat daar rechtstreeks verband mee heeft).
  • Uw persoonsgegevens blijven niet langer bewaard dan nodig is voor het verwerken van uw aanvraag of melding.
  • Andere organisaties krijgen uw gegevens alleen als dit wettelijk verplicht is.
  • Als u hierom vraagt, dan vertelt de gemeente u waarvoor de gegevens nodig zijn en wat ermee gebeurt.