Digitaal Opkopers Register

Heling is een helaas nog te veel voorkomend misdrijf. Handelaren en opkopers kunnen bewust of onbewust goederen in- of verkopen die van diefstal afkomstig kunnen zijn. Om de heling beter te kunnen bestrijden zijn handelaren en opkopers van ongeregelde en/of  tweedehands goederen verplicht zich te melden bij de gemeente. Vanaf 2017 is het in de gemeente Uithoorn alleen nog maar mogelijk om digitaal deze goederen te melden via het Digitaal Opkopers Register. Zie hiervoor: Aanwijzingsbesluit Digitaal Opkopers Register (DOR) gemeente Uithoorn op officielebekendmakingen.nl

Opkopers zijn verplicht ongeregelde en tweedehands goederen te registreren die zij op- en verkopen. Registreren kan eenvoudig via ikbenhandelaar.nl.

Op ikbenhandelaar.nl kunt u zich ook aanmelden voor het Digitaal Opkopersregister (DOR). Door gebruik van het DOR voldoet de handelaar aan de wettelijke registratieplicht. 

De voorwaarden voor het bijhouden van een opkopersregister zijn:

 • U bent een handelaar. Gaat u nog starten als handelaar, meld dit dan minstens 3 dagen voor u begint bij de gemeente.
 • U gaat handelen in tweedehands goederen zoals:
  • gebruikte goederen
  • ongeregelde goederen, zoals restpartijen, retourgoederen of magazijnrestanten
  • goud, zilver, koper en edelstenen
  • horloges en klokken
  • kunst
  • auto’s, motorfietsen, brommers en fietsen
  • foto-, film-, radio-, audio- en videoapparatuur
  • computers, laptops, tablets en mobiele telefoons

Aanmelden en registratie is eenvoudig maar niet vrijblijvend. U dient vanaf heden digitaal te registreren. Vanaf 1 februari 2018 controleert de politie op naleving. Meer informatie over het DOR vindt u op ondernemersplein.nl

Uw bedrijfsnaam en adresgegevens zijn afkomstig van de KvK. Deze gegevens zijn verkregen na overleg tussen het landelijk project DOR en de KvK. Deze vrije informatiebron is beschikbaar gesteld aan zowel de Politie als de Gemeenten. 

De KvK heeft een overzicht verstrekt van ondernemers die gebruikte en ongeregelde goederen verwerven, inruilen, inkopen of in consignatie nemen. Indien u verdere vragen heeft over inschrijvingsgegevens van uw onderneming in de KvK, verzoek ik u zich met deze instantie in verbinding te stellen. 

Indien u geen ondernemer bent die tevens handelt in gebruikte en ongeregelde goederen hoeft u niet te reageren op de gemeentelijke brief. 

Als u een aanvraag of melding doet, heeft de gemeente uw persoonsgegevens nodig. De gemeente behandelt uw persoonsgegevens zorgvuldig. In de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) staat hoe de gemeente met uw persoonsgegevens moet omgaan.

De belangrijkste regels zijn:

 • De gemeente vraagt alleen om gegevens die nodig zijn voor het afhandelen van uw aanvraag of melding. De gemeente vraagt niet om andere gegevens.
 • De gemeente gebruikt uw gegevens alleen voor het verwerken van uw aanvraag, melding of voor iets wat daar direct mee te maken heeft.
 • De gemeente bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is.
 • De gemeente zorgt ervoor dat uw persoonsgegevens veilig zijn.
 • Alleen mensen die uw gegevens nodig hebben voor hun werk kunnen ze bekijken.
 • Andere organisaties krijgen uw gegevens alleen als dit wettelijk verplicht is.
 • Als u hierom vraagt, dan vertelt de gemeente u:
  • welke gegevens de gemeente over u heeft
  • waarvoor deze gegevens nodig zijn
  • wat er met uw gegevens gebeurt.
 • Kloppen uw gegevens niet? Dan kunt u de gemeente vragen om ze te corrigeren.