Digitaal Opkopers Register

Heling is een helaas nog te veel voorkomend misdrijf. Handelaren en opkopers kunnen bewust of onbewust goederen in- of verkopen die van diefstal afkomstig kunnen zijn. Om de heling beter te kunnen bestrijden zijn handelaren en opkopers verplicht zich te melden bij de gemeente.

Digitaal Opkopersregister (DOR)


Opkopers zijn verplicht ongeregelde en tweedehands goederen te registreren die zij op- en verkopen. Registreren kan eenvoudig via ikbenhandelaar.nl.

Op ikbenhandelaar.nl  kunt u zich ook aanmelden voor het Digitaal Opkopersregister (DOR). Door gebruik van het DOR voldoet de handelaar aan de wettelijke registratieplicht. Het is dan ook alleen nog mogelijk om digitaal te registreren via deze wijze (zie: Besluit Burgemeester gemeente Uithoorn (pdf, 86 kB)). Dit besluit is op te vragen bij: webredactie@duoplus.nl.

Digitaal registeren


Aanmelden en registratie is eenvoudig maar niet vrijblijvend. U dient vanaf heden digitaal te registreren. Vanaf 1 februari 2018 controleert de politie op naleving. 
Meer informatie over het DOR vindt u op ondernemersplein.nl.

Alle ondernemers in Uithoorn die (mogelijk) voldoen aan de definitie ‘opkoper’ hebben inmiddels de Informatiebrief over het Digitaal Opkopersregister (DOR) (pdf, 132 kB) ontvangen. Deze informatiebrief is op te vragen bij: webredactie@duoplus.nl. Uw bedrijfsnaam en adresgegevens zijn afkomstig van de KvK. Deze gegevens zijn verkregen na overleg tussen het landelijk project DOR en de KvK. Deze vrije informatiebron is beschikbaar gesteld aan zowel de Politie als de Gemeenten. 

De KvK heeft een overzicht verstrekt van ondernemers die gebruikte en ongeregelde goederen verwerven, inruilen, inkopen of in consignatie nemen. Indien u verdere vragen heeft over inschrijvingsgegevens van uw onderneming in de KvK, verzoek ik u zich met deze instantie in verbinding te stellen.

Indien u geen ondernemer bent die tevens handelt in gebruikte en ongeregelde goederen hoeft u niet te reageren op de gemeentelijke brief.

Meer informatie


Meer informatie kunt u bekijken op Ondernemersplein.nl.