Bijstand voor zelfstandigen aanvragen

Bent u ondernemer en heeft u tijdelijke financiële problemen. Dan kunt u bij uw gemeente bijstand voor zelfstandigen aanvragen. Dit heet een aanvraag Bbz. U komt in aanmerking als u aan de voorwaarden voldoet. Als u een bijstandsuitkering ontvangt en van plan bent een eigen bedrijf te starten kunt u ook bijstand voor zelfstandigen aanvragen. 

Aanvragen

U kunt Bbz aanvragen door contact op te nemen met de gemeente op nummer (0297) 513 111. Een klantmanager van de gemeente bekijkt samen met u of u mogelijk in aanmerking komt voor het aanvragen van Bbz. Het kan zijn dat wij u daarvoor uitnodigen op het gemeentehuis voor een gesprek. 
Als u mogelijk in aanmerking komt, ontvangt u een formulier dat u kunt invullen. Dit stuurt u samen met bewijsstukken aan ons terug. Uw aanvraag wordt in behandeling genomen en ontvangt schriftelijk een besluit op uw aanvraag. 

Voor wie is het Bbz bestemd?
 • Gevestigde zelfstandigen in tijdelijke financiële problemen. U bent een gevestigde zelfstandige als u minstens anderhalf jaar ondernemer of zzp'er bent;
 • Startende zelfstandigen. U bent minder dan een half jaar ondernemer/zzp'er of bent van plan om vanuit een (dreigende) uitkeringssituatie te starten;
 • Oudere zelfstandigen: U bent ondernemer/zzp-er en geboren voor 1 januari 1960. U verdient niet genoeg om rond te komen;
 • Zelfstandigen die hun bedrijf willen beëindigen.
Beschrijving

Afhankelijk van tot welke groep van zelfstandigen u behoort, zijn er verschillende vormen van bijstand die aan ondernemers/zzp'ers kan worden verleend:

 • Periodieke uitkering: als u wegens tijdelijke inkomensproblemen niet in uw levensonderhoud kunt voorzien of als u vanuit een bijstandsuitkering een eigen bedrijf start;
 • Bedrijfskapitaal: als het voortbestaan van een levensvatbaar bedrijf of beroep gevaar loopt of als u een bedrijfskapitaal nodig heeft voor de start van uw bedrijf;
 • Borgtocht: als uw bank een borg wil voor het lenen van bedrijfskapitaal;
 • Renteloze lening: als u een bedrijf wilt beginnen en voorbereidingskosten moet maken;

Hieronder meer informatie over de verschillende vormen van bijstand:

Voorwaarden

De gemeente bepaalt of u de bijstand krijgt. De belangrijkste voorwaarden om bijstand voor zelfstandigen aan te vragen zijn:

 • U bent tussen de 18 jaar en de AOW-leeftijd.
 • Uw inkomen en dat van uw ligt onder de voor u geldende bijstandsjaarnorm.
 • U kunt geen lening krijgen van een bank of andere geldschieters.
 • U voldoet aan het urencriterium van de Belastingdienst.
 • Uw bedrijf is levensvatbaar. Dit betekent dat uw bedrijf na de periode van bijstand weer voldoende inkomsten kan opleveren.
 • Uw bedrijf is niet levensvatbaar en u bent van plan uw bedrijf te beëindigen of u bent geboren voor 1 januari 1960.
 • U staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel.
Termijn

De gemeente beslist binnen 13 weken na ontvangst van uw aanvraag. Deze termijn mag de gemeente eenmaal verlengen.

AVG

Als u een aanvraag of melding doet, heeft de gemeente uw persoonsgegevens nodig. De gemeente behandelt uw persoonsgegevens zorgvuldig. In de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) staat hoe de gemeente met uw persoonsgegevens moet omgaan.
De belangrijkste regels zijn:

 • De persoonsgegevens waar de gemeente om vraagt, zijn nodig voor het afhandelen van uw aanvraag of melding.
 • De gemeente registreert en verwerkt uw gegevens op een veilige, vertrouwelijke en zorgvuldige manier.
 • De gemeente gebruikt uw gegevens alleen voor het verwerken van uw aanvraag of melding (of voor iets wat daar rechtstreeks verband mee heeft).
 • Uw persoonsgegevens blijven niet langer bewaard dan nodig is voor het verwerken van uw aanvraag of melding.
 • Andere organisaties krijgen uw gegevens alleen als dit wettelijk verplicht is.
 • Als u hierom vraagt, dan vertelt de gemeente u waarvoor de gegevens nodig zijn en wat ermee gebeurt.