Aanvraag vaststelling subsidie

Subsidies van meer dan € 5.000,- moeten, na het jaar van toekenning, verantwoord worden. De gemeente bekijkt of de gestelde doelen zijn gehaald en daarna vindt de vaststelling van het subsidiebedrag plaats.

Aanvraag vaststelling subsidie

U moet hiervoor een aanvraag tot vaststelling en een eindrapportage indienen. Hoe u de subsidie moet verantwoorden staat in de brief (beschikking) die u heeft ontvangen. 

Bij een incidentele subsidie dient het verzoek tot vaststelling uiterlijk 13 weken na het verrichten van de activiteiten ingediend te worden.

Bij een structurele subsidie moet het verzoek inclusief documenten uiterlijk vóór 1 mei, in het jaar na afloop van het kalenderjaar, ontvangen zijn door de gemeente.