Uithoorn & Social Media

Alle officiële accounts van gemeente Uithoorn:

U kunt reageren op artikelen/posts op social media. Alle reacties zijn welkom, wel vragen we u om u aan onze regels te houden:

  • De voertaal in artikelen, en dus ook de reacties hierop, is Nederlands. Zo zorgen we dat iedereen het gesprek kan volgen.
  • Houd uw bijdrage leesbaar: dus geen lange teksten, herhaling van reacties en alleen reacties op het onderwerp van het artikel of bericht.
  • Het inzetten van reacties voor commerciële doeleinden (reclame maken voor producten en diensten, spam, colportage etc.) is niet toegestaan.
  • Bedreiging, oproepen tot geweld, discriminatie, belediging, seksisme, schelden of strafbaar gedrag zijn niet toegestaan.
  • Deel geen reacties met persoonsgegevens of contactgegevens.

Reacties die niet voldoen aan deze regels kunnen worden verwijderd.