Buurtbeheerders gezocht

Buurtbeheer is de smeerolie van de buurt. In de gemeente Uithoorn zijn er momenteel drie actief: organisaties met vrijwilligers die zich bekommeren om het welbevinden in de buurt. Ze worden financieel ondersteund door de gemeente, maar gaan geheel onafhankelijk te werk. De gemeente Uithoorn zou het aantal buurtbeheren in Uithoorn graag uitbreiden, en roept inwoners zich aan te melden als ze zich willen inzetten voor hun directe omgeving.

Buurtbeheer Legmeer

Buurtbeheer Legmeer is al meer dan 20 jaar een begrip in de wijk. Ze verzorgen eenmaal per maand maaltijden in samenwerking met de praktijkschool en houden maandelijks een schoonmaakactie in de buurt, gevolgd door een spreekuur in het Veiligheidssteunpunt aan het Legmeerplein. Ook is het buurtbeheer de initiatiefnemer van de aanleg van het Legmeerbos. En het liefst zouden ze ook nog  actief willen zijn met Burendag en Koningsdag. Echter, het ontbreekt aan handjes. Er wordt gezocht naar bestuursleden, mensen die een website kunnen maken en onderhouden en mensen voor de spreekuren en het opruimen van zwerfvuil. Schroom niet om contact op te nemen.
Dus, is het werken voor de buurt iets voor u? Meld u zich dan aan bij buurtbeheer.legmeer@gmail.com

Buurtbeheer Centrum

Ook het buurtbeheer centrum is op zoek naar extra mensen die de belangen van de bewoners willen behartigen. Het centrum van Uithoorn is een dynamisch gebied met horeca en winkels. Daarnaast staan er voor de komende jaren veel wijzigingen op het programma met betrekking tot woningbouw, vervanging van de riolering en renovatie van rijweg en trottoir. In deze zaken en vele andere, behartigt Buurtbeheer Centrum de belangen van de bewoners en zorgt voor een constructieve communicatie met gemeente en uitvoerders. Voorzitter Marco van Dam: “We hebben een haal- en brengfunctie: we halen informatie op bij de inwoners en brengen antwoorden terug via de facebookpagina of de whatsappgroep. ” Twee  keer per jaar worden bijeenkomsten georganiseerd voor bewoners waarbij deskundigen dieper ingaan op een actueel onderwerp. Het bestuur komt een keer in de zes weken bij elkaar en het werk vraagt gemiddeld twee uur per week.
Interesse? Neem dan contact op met stichtingoranjebuurt@gmail.com.

Zelf een buurtbeheer opstarten

De wethouder is ontzettend blij met deze betrokken inwoners en hecht veel waarde aan hun inzet. Er zijn daarom wijken waar ruimte is om nieuwe buurtbeheren op te zetten. Het gaat om Meerwijk, Thamerdal, Zijdelwaard en de Europarei. U kunt de functie geheel naar eigen inzicht invullen. Af en toe ontmoeten de buurtbeheren elkaar om elkaar te inspireren. 
Interesse? Stuur dan een mail naar marius.reijnen@uithoorn.nl