Adviesraad Sociaal Domein

De Adviesraad Sociaal Domein is het formele adviesorgaan van het college op de uitvoering van de Participatiewet, de Wmo en de Jeugdzorg.

Contact Adviesraad Sociaal Domein

De leden van de Adviesraad Sociaal Domein beschikken over een brede kennis en ervaring op onderwerpen van het Sociaal Domein. Zo zijn zij een waardevolle gesprekspartner voor de gemeente Uithoorn. De adviesraad wil op basis van een kritische en positieve houding adviseren aan de gemeente Uithoorn. Bij dat advies vormen vooral de gevolgen voor de individuele bewoners van Uithoorn een belangrijke leidraad.

Instellingen of inwoners die contact willen met het participatieplatform kunnen dat doen via de website van de adviesraad. E-mail: asd.uithoorn@gmail.com.