Ondersteuning initiatieven en projecten

De gemeente Uithoorn kent veel actieve inwoners met goede ideeën en initiatieven. Veel ideeën en initiatieven worden zelfstandig uitgevoerd maar soms is financiële of praktische ondersteuning handig of noodzakelijk. In de gemeente Uithoorn zijn naast de gemeente zelf diverse organisaties actief die verschillende vormen van ondersteuning aanbieden.

Idee, initiatief of project? Hier vraagt u ondersteuning aan

Gemeente Uithoorn


Organisaties kunnen onder voorwaarden subsidie aanvragen bij de gemeente. In de Beleidsregels subsidieaanvragen 2019 (pdf, 178 kB) staat beschreven welke maatschappelijke effecten de gemeente wil realiseren en welke activiteiten in aanmerking komen voor subsidie.

Stichting Burgemeester Kootfonds


De stichting Burgemeester Kootfonds verleent financiële steun aan verenigingen, instellingen, organisaties en personen die binnen de gemeente Uithoorn (Uithoorn én De Kwakel) werkzaam zijn op het gebied van sport, cultuur en sociaal-maatschappelijke activiteiten. Zij kunnen op grond van hun activiteiten én financiële positie, aanspraak maken op steun van de stichting. 

Subsidie aanvragen

Herkent u zich hierin, stuur dan een onderbouwde subsidieaanvraag in per e-mail met een zo recent mogelijk inzicht in de financiële positie van de aanvrager. Stuur het Aanvraagformulier Burgemeester Kootfonds 2021 (pdf, 52 kB) met bijlagen aan bkf@uithoorn.nl t.a.v. de heer T.J.J. Schrandt.

Beslissing subsidieaanvraag

De subsidieaanvragen die in maart 2021 zijn ingediend, worden in april 2021 door het bestuur van Stichting Burgemeester Kootfonds beoordeeld. Alle aanvragers krijgen schriftelijk bericht van de beslissing.

Contact

Voor meer informatie, neem contact op met de heer T.J.J. Schrandt, tel. (0297) 513185. 

Kosten

Het Burgemeester Kootfonds verleent in beginsel geen bijdragen in normale uitgaven. Die moeten betaald kunnen worden uit de normale inkomsten, zoals contributies en dergelijke.

Rabobank


De Rabobank heeft een fonds voor verenigingen, stichtingen en maatschappelijke initiatieven die als gevolg van corona continuïteitsproblemen dreigen te krijgen. Tevens kan door deze partijen een aanvraag worden ingediend voor een project of activiteit die direct gerelateerd is aan de gevolgen van de coronacrisis. Voor meer informatie zie: Coöperatief fonds voor verenigingen stichtingen en maatschappelijke initiatieven.

Initiatievenfonds


Heeft u een idee waardoor inwoners van Uithoorn en De Kwakel beter contact krijgen? Of draagt uw initiatief bij aan het verbeteren van de openbare ruimte in Uithoorn? Misschien kan de Stichting Initiatievenfonds Uithoorn u dan helpen. Het Initiatievenfonds wil inwoners en organisaties van Uithoorn en De Kwakel stimuleren maatschappelijke initiatieven te ontplooien.

Amstelidee


Amstelidee wil mensen in staat stellen zelf bedachte nieuwe ideeën, die de samenleving ten goede komen, te laten ontwikkelen en uitvoeren. De ideeën behoren aan te sluiten op het terrein van zorg en welzijn. Ideeën op het terrein van eenzaamheid, armoedebestrijding, jeugd en jongeren en mensen met een beperking hebben de voorkeur bij Amstelidee. De ideeën moeten in hun uitwerking en realisatie in potentie een duurzaam karakter hebben.

Stichting Leefomgeving Schiphol (SLS)


Stichting Leefomgeving Schiphol (SLS) is een onafhankelijke Stichting, gefinancierd door Schiphol, Provincie Noord-Holland en de Rijksoverheid. SLS stelt subsidies beschikbaar voor gemeenten die veel hinder ondervinden van de luchthaven. Deze subsidies zijn voor projecten om gemeenten leefbaarder, aantrekkelijker en socialer te maken.

Postcode Loterij Buurtfonds


Het Postcode Loterij Buurtfonds helpt buurtprojecten voor een leefbare buurt snel te realiseren en nodigt alle buurtbewoners in Nederland uit om in actie te komen. 

Stichting Promotie Uithoorn en De Kwakel


Het is de missie van de SPUK (Stichting Promotie Uithoorn en De Kwakel) om de mooie en bijzondere kant van Uithoorn en De Kwakel te laten zien aan haar inwoners en bezoekers. De SPUK doet dit door evenementen en andere initiatieven te ondersteunen die de aantrekkingskracht van Uithoorn en De Kwakel vergroten. Dit doet de SPUK door de promotie van een evenement deels uit handen te nemen van de organisatoren.

Participatiemakelaar gemeente Uithoorn


Heeft u een idee maar weet u niet zo goed waar u moet beginnen? Maak dan gebruik van de ondersteuning van de participatiemakelaar. De participatiemakelaars van de gemeente Uithoorn zijn een vast aanspreekpunt binnen de gemeente voor bewonersinitiatieven. Ze kunnen u ondersteunen bij de zoektocht naar mogelijkheden om uw burgerinitiatief uitgevoerd te krijgen.

Stichting Ondernemersfonds Uithoorn


Het ondernemersfonds Uithoorn – De Kwakel maakt het mogelijk om collectieve initiatieven en investeringen binnen Uithoorn en De Kwakel gezamenlijk te financieren. In principe kan iedere ondernemer een aanvraag doen zolang het een gezamenlijk belang dient voor een representatieve groep ondernemers/ondernemingen.

Stichting Uithoorn in Bedrijf


De Stichting Uithoorn in Bedrijf (SUB) is een gezamenlijk initiatief van alle belangenverenigingen van ondernemers in Uithoorn en De Kwakel. Daarmee is de SUB het gezicht en de spreekbuis van ondernemend Uithoorn en De Kwakel. Heeft u als ondernemer behoefte aan ondersteuning in de vorm van belangenbehartiging?