Royal Schiphol Group, KLM en Luchtverkeersleiding Nederland t.a.v. de heren Sondag, Stienen en Van Dorst

Geachte heren,

Hartelijk dank voor uw uitnodiging voor een werkbezoek aan uw bedrijven, samen met de gemeenteraad van Aalsmeer. U schrijft het belangrijk te vinden de relatie met uw buren blijvend te versterken. Dat belang onderschrijven wij, maar die relatie staat wel onder druk vanwege het effect van uw operatie op de leefbaarheid in onze dorpen, met name door de steeds toenemende inzet van de Aalsmeerbaan. Ook de beperking van de mogelijkheden voor woningbouw in onze regio is een bron van zorg, gezien de toenemende woningnood. 

De oplossingen die tot nu toe door uw sector zijn aangedragen zoals o.a. verwoord in het Minder Hinder Programma, waaronder de inzet van stillere en schonere vliegtuigen, bieden geen merkbare verbeteringen voor onze gemeente. Wij zijn er inmiddels van overtuigd geraakt dat alleen krimp van het aantal vliegbewegingen tot minder hinder leidt, Daarnaast bespreken we graag met u de volgende onderwerpen: NADP2, intersectiestarts, te ruime bocht over Uithoorn, nachtvluchten over de Aalsmeerbaan, gebruik Aalsmeerbaan buiten UDP' 

De zorg voor een gezonde leefomgeving is een van de prioriteiten in ons gemeentelijk beleid. Daarom investeren wij in het ontwikkelen van kennis rond het ingewikkelde luchtvaartdossier, in deelname aan allerlei overleggen, in het schrijven van zienswijzen etc. met een actieve raadswerkgroep waarvan in elk geval een aantal leden op de 13u aanwezig zullen zijn. 

Zie voor onze standpunten, zienswijzen etc.: Wonen bii Schiphol - Gemeente Uithoor

Wij zien uit naar een prettig, zinvol gesprek op vrijdag 13 januari. Voor eventuele vragen kunt u ons bereiken via de griffie. 

Hartelijke groet,
Raadswerkgroep Schiphol Gemeente Uithoorn Judith Beuse
Herman Bezuijen
Martine Cranendonk
Els Gasseling
Nienke Hoogenstraaten