Motie 4 maart 2021

Het standpunt van de gemeente luidt kort en krachtig:

  • De mate van geluidshinder van de laatste jaren (voor corona) is voor de inwoners en de gemeenteraad van Uithoorn onacceptabel. De grens aan overlast die mensen kunnen verdragen is al lange tijd geleden bereikt. De geluidsoverlast moet daarom substantieel minder worden. 
  • Elke aanpassing betreffende de luchtvaartsector moet leiden tot een vermindering van de huidige (geluids)hinder en uitstoot schadelijke stoffen. Gezondheid en kwaliteit van de leefomgeving moeten verbeteren. De maatregelen die nu voorliggen om de hinder te beperken, leiden er echter in de meeste gevallen toe dat vooral hinderverplaatsing gerealiseerd wordt. 
  • Afspraken uit het Aldersakkoord over hinderbeperking in de Zuidoosthoek moeten nagekomen worden. Het Aldersakkoord uit 2008 is een door alle betrokkenen (luchtvaartsector, overheden, bewonersorganisaties) onderschreven pakket van maatregelen om ongebreidelde (winst gedreven) groei van Schiphol om te buigen naar een 'ontwikkeling in balans met de omgeving’. Zo stond in het Aldersakkoord dat Schiphol mocht groeien naar 500.000 vliegtuigbewegingen per jaar tot 2020 op voorwaarde dat de hinder wordt beperkt. Hiervoor zijn destijds verschillende afspraken gemaakt: selectieve groei Schiphol voor mainportgebonden verkeer, uitplaatsing van 70.000 niet- mainportgebonden vluchten (vooral vakantievluchten) naar Eindhoven en Lelystad, twee jaar durend experiment met het NNHS en onderzoek naar hinderbeperking voor de zuidoosthoek. 
  • Daar komt bij dat het verminderen van het aantal vluchten de enige haalbare oplossing lijkt om hinder te beperken als men de wens respecteert dat ook andere gemeenten en wijken er niet op achteruit mogen gaan.