Brieven september 2023

Brief aan de minister

Geachte minister Harbers,

Met deze brief willen wij u onze grote zorgen overbrengen over de extreem verslechterde leefbaarheid in Uithoorn. In dit acute geval als gevolg van onderhoud, een normaal en ingecalculeerd onderdeel van de operatie van elke luchthaven. 

Uw hoofdlijnenbrief van medio 2022 gaf ons de hoop op een betere en gezondere leefomgeving voor onze inwoners. Wij zijn blij met de aandacht voor de leefkwaliteit en uw erkenning van een te langdurende focus op groei en te weinig aandacht voor de tol daarvan. Wij waarderen uw intentie en streven naar een verbetering van de leefomgeving.

Wij realiseren ons dat uw plannen voor krimp mede ten behoeve zijn van de situatie in de Zuidoosthoek, waar Uithoorn is gelegen. Maar dan de praktijk, die wij bij u onder de aandacht willen brengen.

Enerzijds de onacceptabele en structurele scheefgroei van de laatste jaren door het toegenomen gebruik van de Aalsmeerbaan. De intentie van het ontzien van de dichtbevolkte gebieden dicht bij de baan, is door deze scheefgroei mislukt. Wij hebben u hier vaker over geïnformeerd en gesproken. Wij sturen u hierbij ook onze infographic mee. Om dit te herstellen is een aanzienlijke krimp noodzakelijk. 

En anderzijds de acute situatie: dagelijks rond de 500 vluchten boven de hoofden van onze inwoners. Onze inwoners onder de vliegroutes van de Aalsmeerbaan worden wanhopig van zoveel lawaai. De hele dag vluchten (500!), van ’s ochtends 6:30 tot ’s avonds 22:30, de impact daarvan is niet te beschrijven. Dit is onacceptabel uit het oogpunt van leefbaarheid en een gezonde leefomgeving voor onze inwoners. 

De directe reden hiervoor is onderhoud op de Kaagbaan. Ons standpunt is dat onderhoud onderdeel is van een normale veilige operatie en dus meegenomen moet worden in de voorwaarden die de overheid stelt aan Schiphol, en Schiphol aan haar operatie. De balans, waar onze inwoners al zo lang naar verlangen en die wij voor onze inwoners eisen, moet worden hersteld. En dat betekent inclusief onderhoud. 

Graag zien wij uw reactie en uw acties om de overlast ook bij onderhoud te beperken tegemoet.

Hoogachtend, namens College van burgemeester en wethouders van de gemeente Uithoorn, 

Pieter Heiliegers                 Ferry Hoekstra 
Burgemeester Uithoorn      Wethouder Schipholzaken
Mede namens de Raadswerkgroep Schiphol

 

Brief aan Schiphol

Geachte heer Sondag,

Met deze brief willen wij u onze grote zorgen overbrengen over de extreem verslechterde leefbaarheid in Uithoorn. In dit acute geval als gevolg van onderhoud, een normaal en ingecalculeerd onderdeel van de operatie van elke luchthaven. 

Zowel Schiphol als het ministerie van IenW erkennen inmiddels de te langdurende focus op groei en de te beperkte aandacht voor de impact op omwonenden. Hoewel het te lang heeft geduurd is er inmiddels meer aandacht voor de leefkwaliteit en dat zien wij als een noodzakelijke en urgente stap. Wij waarderen uw streven naar een verbetering van de leefomgeving.

Maar dan de praktijk, die wij bij u onder de aandacht willen brengen.

Enerzijds de structurele scheefgroei van de laatste jaren door het toegenomen gebruik van de Aalsmeerbaan. Wij hebben u hier vaker over bericht, de laatste keer met onze brief van april dit jaar. Wij sturen u hierbij ook onze infographic mee.

En anderzijds de acute situatie: dagelijks rond de 500 vluchten boven de hoofden van onze inwoners. Onze inwoners onder de vliegroutes van de Aalsmeerbaan worden wanhopig van zoveel lawaai. De hele dag vluchten (500!), van ’s ochtends 6:30 tot ’s avonds 22:30, de impact daarvan is niet te beschrijven. Dit is onacceptabel uit het oogpunt van leefbaarheid en een gezonde leefomgeving voor onze inwoners. 

De directe reden hiervoor is onderhoud op de Kaagbaan. Ons standpunt is dat onderhoud onderdeel is van een normale veilige operatie en dus meegenomen moet worden in de voorwaarden die de overheid stelt aan Schiphol, en Schiphol aan haar operatie. De balans, waar onze inwoners al zo lang naar verlangen en die wij voor onze inwoners eisen, moet worden hersteld. En dat betekent inclusief onderhoud.

Graag zien wij uw reactie en uw (korte termijn) acties om de overlast ook bij onderhoud te beperken tegemoet.

Hoogachtend, namens College van burgemeester en wethouders van de gemeente Uithoorn, 

Pieter Heiliegers                 Ferry Hoekstra 
Burgemeester Uithoorn      Wethouder Schipholzaken
Mede namens de Raadswerkgroep Schiphol